Wewnętrzny Krytyk

Pokonaj Wewnętrznego Krytyka

Co to jest wewnętrzny krytyk?

W psychologii, wewnętrzny krytyk odnosi się do wewnętrznego głosu lub dialogu, który ma negatywny charakter i jest skierowany wobec siebie samego. To wewnętrzny narrator, który stale bardzo surowo ocenia, krytykuje i osądza jednostkę, często podkreślając wszelkie błędy, porażki i niedoskonałości. Ten wewnętrzny głos, który osądza, poniża lub w inny sposób wyraża swój krytyczny stosunek zarówno do nas samych, jak i do naszych osiągnięć. To głos, który komentuje i ocenia nasze codzienne poczynania, przy czym zawsze wyraża się o nich nieprzychylnie.

Skąd się bierze wewnętrzny krytyk?

Wewnętrzny krytyk kształtuje się już we wczesnym dzieciństwie jako uwewnętrznienie krytycznych słów naszych rodziców, dziadków, nauczycieli i opiekunów. Ta osądzająca i pouczająca narracja z czasem zaczyna po prostu automatycznie pojawiać się w naszej głowie, stając się naszym własnym sposobem, w jaki komunikujemy się ze samą sobą. W zależności od tego, jak wiele krytyki doświadczyłyśmy w dzieciństwie, nasz wewnętrzny krytyk będzie bardziej lub mniej rozwinięty.

Co więcej, uważa się, że w dorosłym życiu korzystamy ze zbliżonych mechanizmów myślowych do tych, jakie mieli nasi rodzice. Więc jeśli ich wewnętrzny krytyk był bardzo aktywny – jeśli sabotowali swoje sukcesy, wrogo wyrażali się na temat siebie samych itp. – bardzo prawdopodobne jest to, że i u nas będzie podobnie.

Wewnętrzny krytyk jest często powiązany z niską samooceną, brakiem pewności siebie i negatywnym sposobem myślenia o sobie. Często wynika z negatywnych doświadczeń, traum, oczekiwań społecznych, a także wpływu negatywnych wypowiedzi czy zdarzeń z przeszłości. Może być wewnętrznym przejawem internalizowanych negatywnych opinii innych osób lub norm społecznych.

Jaki wpływ ma na nas wewnętrzny krytyk?

Wewnętrzny krytyk często wywołuje w nas poczucie winy i bezwartościowości oraz sprawia, że nasza ocena samych siebie jest zaburzona. Bardzo aktywny wewnętrzny krytyk będzie przyczyniał się do umocnienia ograniczających schematów myślowych, obniżenia poczucia własnej wartości, a nawet do rozwoju różnego rodzaju lęków.

Efekty wewnętrznego krytyka mogą być szkodliwe dla jednostki, prowadząc do obniżonej samooceny, depresji, lęku, perfekcjonizmu oraz ograniczającego przekonania o własnej wartości. Wewnętrzny krytyk może również utrudniać podejmowanie działań, eksplorowanie nowych możliwości i rozwijanie pełnego potencjału. Ten wewnętrzny krytyczny głos może skutecznie odwodzić cię od podejmowania ryzyka, a finalnie od osiągania celów.

Jeśli masz problem z wewnętrznym krytykiem to zgłoś się do mnie. Dzięki skutecznym narzędziom neurolingiwstycznego programowania jestem pomóc Ci się z nim uporać dość szybko i skutecznie.

Zapraszam do kontaktu

Tomasz Kołdrowski – Kryzysowy Master Life&Career Coach