SESJE NLP

Znalezione obrazy dla zapytania coaching nlp

Co oznacza NLP?

Nazwa pochodzi od pierwszych liter trzech słów.

Neuro Lingwistyczne Programowanie

Neuro

Odnosi się do neurologii. Oznacza, że informacje uzyskane przez nasze zmysły są przetwarzane przez mózg i system nerwowy.

Lingwistyczne

Lingwistyka odwołuje się do systemów języka (werbalnego i niewerbalnego: słowa, symbole, gesty i postawy). Systemy te są wykorzystywane do kodowania, organizowania i przypisywania znaczeń naszym wewnętrznym reprezentacjom świata oraz do wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji.

Programowanie

Sformułowanie zaczerpnięte z obszaru informatyki i zakłada, że przechowywanie, kodowanie i przetwarzanie doświadczeń wygląda w podobny sposób jak w oprogramowaniu komputera. Poprzez usuwanie, aktualizowanie czy instalowanie naszego mentalnego oprogramowania możemy zmienić sposoby myślenia i działania.

Podsumowując NLP to procesy, za pomocą których, poprzez język i neurologię, tworzymy wewnętrzną reprezentację , czyli doświadczenie zewnętrznego świata.

Istotą NLP jest modelowanie ludzkiej doskonałości. Powstało w latach 70 –ych. Twórcy to Richard Bandler i John Grinder.

Czym jest NLP?

NLP to rodzaj psychologii stosowanej, którą można zdefiniować na wiele sposobów.

Poniżej kilka popularnych definicji:

 • Nauka o tym, jak mózg koduje uczenie się i doświadczenia;
 • Proces, który analizuje doskonałość ludzkiego zachowania w taki sposób, że modelowanie tego zachowania umożliwia jego powtórzenie niemal przez każdego;
 • Studium struktury subiektywnego doświadczenia;
 • Model komunikacji, który skupia się na identyfikowaniu i użyciu wzorców myślenia wpływających na zachowanie danej osoby jako sposobie poprawy jakości i wydajności jej życia;
 • Nastawienie i metodologia, które generują mnóstwo technik;
 • Model gromadzenia, przechowywania i przywoływania informacji;
 • Rewolucyjne podejście do ludzkiej komunikacji i rozwoju;
 • Różnica, która czyni różnicę;
 • Technologia modelowania, której przedmiotem jest zbiór różnic sprawiających, że w tej samej dziedzinie geniusze osiągają inne wyniki niż osoby przeciętne;
 • System służący opisywaniu, restrukturyzacji i transformacji kognitywnego postrzegania świata;
 • Zbiór procedur, których miara wartości jest przydatność, a nie prawdziwość;
 • Strategia służąca odkrywaniu i wykorzystywaniu wzorców istniejących w świecie;
 • Instrukcja obsługi mózgu

NLP oparte jest na elementach zaczerpniętych z wielu dziedzin, m.in. z cybernetyki, psychoterapii Gestalt, teorii systemów, hipnoterapii i semantyki ogólnej.

Założenia NLP

1. Mapa nie jest terytorium.

,, Mapa’’ jest naszym umysłem lub sposobem postrzegania, a ,, terytorium’’ to obiektywna rzeczywistość, świat fizyczny, który istnieje niezależnie od tego, czy i jak go doświadczamy. Często wiele osób uważa, że wewnętrzna mapa to prawdziwe przedstawienie świata, a to jest tylko ich interpretacja.

2. Każdy żyje we własnym wyjątkowym modelu świata.

Skoro ,, mapa nie jest terytorium’’, to oznacza to, że każdy z nas musi mieć własny, niepowtarzalny wewnętrzny model świata. Z tego właśnie wynikają rozmaite typy zachowań i myślenia. Ludzkie reakcje w konkretnej sytuacji zależą od subiektywnego sposobu postrzegania. Znając jedynie własną wersję rzeczywistości, często masz tendencję do myślenia, że tylko ona jest prawdziwa. Odmienne mapy rzeczywistości bardzo często są przyczyną konfliktów. Jednakże wszystkie one są w równym stopniu prawidłowe.

3. Doświadczenie ma strukturę.

Stwierdzenie to oznacza, że rzeczywistość odbierana za pomocą zmysłów i sposób, w jaki ją filtrujemy, wyodrębniając przy tym pewne wzorce i kodując w umyśle pojęcia takie, jak czas, emocje  nie są przypadkowe. Jest to spójny i ustrukturyzowany proces.

4. Życie, umysł i ciało tworzą jeden spójny system.

Trafnie ujął to Robert DIlts: ,, Nasze ciała, społeczeństwa i wszechświat tworzą skomplikowane systemy i podsystemy, które współdziałają i wzajemnie na siebie wpływają’’. Ludzkie ciało, to doskonały przykład sprawnego mechanizmu, gdzie poszczególne organy funkcjonują niezależnie od siebie, ale tez współpracują, tworząc całość. Myśli wpływają na samopoczucie, a stan ciała zaś na myśli. Wpływając na jeden element z tego systemu wpływasz na pozostałe. Twoje zachowanie wyzwala różne reakcje otoczenia. Z drugiej strony ty tez odczuwasz skutki działania ludzi.

5. Istotą porozumiewania się jest informacja zwrotna.

Ta presupozycja uczy, że bez względu na okoliczności ponosisz odpowiedzialność za swój sposób komunikacji. Nie wolno ci więc winić odbiorcy za nieuwagę lub złą reakcję. Musisz uważnie obserwować reakcję rozmówcy, by samemu ocenić, czy twój przekaz jest udany, czy raczej powinieneś zmienić podejście.

Dzieje się tak ponieważ twój komunikat przechodzi przez unikalne filtry zmysłowe, czyli jest formowany przez indywidualne czynniki. Twoja informacja, jaką przekazujesz, wcale nie musi być tak oczywista, jak ci się wydaje.

6. Nie można się nie komunikować.

Komunikujemy się nie tylko za pomocą słów. Około 70 procent informacji jest przekazywane w sposób niewerbalny i ludzie podświadomie wychwytują subtelne różnice w postawie ciała, gestykulacji, sposobie wypowiedzi. Słuchacze rejestrują oprócz słów również rytm, intonację, modulację, pauzy i nawet cisza może coś znaczyć.

7. Za każdym zachowaniem leża pozytywne intencje

Według tego założenia, każde nawet destrukcyjne czy negatywne zachowanie ma swą pozytywną intencję, która dość szybko się ujawnia. Nie zawsze jest łatwe odnalezienie tej przyczyny, bo zazwyczaj tkwi ona poza świadomością. Dzięki technikom NLP można ją skutecznie odnaleźć.

8. Ludzie dokonują najlepszych możliwych wyborów.

Każde zachowanie jest w danym momencie najlepszym możliwym wyborem, jeśli weźmie się pod uwagę historię życia, wiedzę, umiejętności, poglądy oraz zasoby, którymi dysponuje dana osoba. Pewnie nie raz sam postąpiłbyś inaczej w konkretnej sytuacji. Pewnie tez doświadczyłeś takiej sytuacji, w których to inni poradzili sobie lepiej. Każdy dokonuje najlepszego według niego wyboru na dany moment. Mógłbyś osiągnąć lepszy wynik, gdybyś tylko znał inne, lepsze sposoby. Dokonanie innych wyborów może ci umożliwić obserwacja własnych zachowań, poglądów i sposobu myślenia.

9. Nie ma porażek, a jest tylko informacja zwrotna.

Dzieci na każdym kroku pozwalają sobie popełniać błędy i modyfikują swoje zachowania do skutku. W ten sposób uczą się i finalnie uzyskują pożądane efekty.  Niestety dorośli bywają mniej tolerancyjni dla swych pomyłek i doświadczania porażek, bo sprawiają one, że czują się fatalnie. Błędnie zakładają, że zrobią wszystko dobrze za pierwszym podejściem i kiedy się to nie udaje, to zaczynają wątpić w siebie lub nie wierzą w wykonalność zadania. Znacznie lepiej jest wówczas potraktować takie doświadczenia, jako informację zwrotną i okazję do treningu.

Jest to jedno z najbardziej wyzwalających założeń NLP. Jeśli je zaakceptujesz, to pozwoli ci to wreszcie spróbować wszystkiego, czego do tej pory się bałeś. Im więcej ,,porażek’’, to tym więcej się nauczysz.

10. Jeśli twoje podejście nie działa, to spróbuj innego.

Elastyczność to zasadnicza cecha, która przybliży cię do sukcesu. Jeśli ciągle próbujesz jednego podejścia i nie daje ci pożądanego rezultatu, to najwyższy czas spróbować nowych możliwości. Eksperymentuj, testuj, zmieniaj do skutku.

11. Masz wszystkie zasoby potrzebne do osiągnięcia zamierzonego celu.

Bardzo często coś ci nie wychodzi, bo ogranicza cię przekonanie, że coś jest niemożliwe, że nie jesteś w stanie tego zrobić. Moment, w którym wreszcie się to udaje, bywa naprawdę zaskakujący. Ludzie mogą dokonywać zmian lub osiągnąć zamierzony cel, wykorzystując dostępne zasoby oraz ćwiczone przez całe dotychczasowe życie swoje umiejętności. Cała rzecz w tym, by w odpowiednim miejscu i czasie zyskać dostęp do tego potencjału.

12. Jeśli jedna osoba potrafi coś zrobić, to każdy może się tego nauczyć.

To założenie jest kluczowe, bo pomaga ludziom uwierzyć, że stać ich na więcej, niż im się wydaje. To podejście mobilizuje do podjęcia wysiłku i przekraczania granic swoich możliwości. Tym, co bardzo często blokuje działania jest obawa przed porażką oraz brak wiary we własne możliwości i zdolności.

Zazwyczaj twoje możliwości są o wiele większe, niż ci się wydaje.

To założenie oczywiście nie zawsze jest prawdziwe, jednak ma wielką siłę i przez to przyjęcie go jest bardzo użyteczne. Często wystarczy, że pozbędziesz się uprzedzeń lub zwiększyć liczbę dostępnych zasobów. Przydatne w tym przypadku jest tez modelowanie mistrzów, czyli odkrycie i skopiowanie struktury skutecznej strategii od kogoś, kto jest w czymś lepszy od ciebie.

13. Ludzie działają w sposób doskonały.

Według NLP nie ma ludzi wadliwych, wymagających naprawy, gdyż każdy działa w sposób doskonały. Nawet jeśli coś ci zawsze nie wychodzi, to oznacza że jesteś świetny w robieniu czegoś w niewłaściwy sposób. Wówczas warto zacząć robić, to w odwrotny lub całkiem inny sposób. Pozytywna ocena możliwości człowieka to wartość stała. NLP wprowadza również rozróżnienie między człowiekiem, a jego zachowaniem. Wynika z niego nastawienie, że to nie człowiek jest wadliwy, zły, tylko jego zachowanie może być nieskuteczne i wymaga wprowadzenia zmian.

14. Każdy system kontroluje osoba o największej elastyczności.

Wynika z tego stwierdzenie, że najbardziej elastyczna osoba ma największe szanse na osiągnięcie zamierzonego celu. Im jesteś bardziej elastyczny, tym więcej masz możliwości. Sytuacje się zmieniają i powtarzanie tego samego wzorca, nie zawsze jest korzystne. Im bardziej skomplikowany jest system, w jakim funkcjonujesz, tym więcej elastyczności musisz wykazać.

15. Wybór jest lepszy od jego braku.

NLP polega na zwiększaniu możliwości wyboru. Jedna możliwość działania, to żaden wybór. Im większy masz wybór, tym bardziej zwiększają się twe szanse na przejęcie kontroli nad własnym życiem.

NLP vs. Terapia

NLP wywodzi się z terapii. Twórcy metody obserwowali i modelowali prace najlepszych ówczesnych terapeutów:

Terapeutki Virginii Satir; hipnoterapeuty Miltona Ericksona i terapeuty Gestalt Fritza Perlsa. W ten sposób opracowane zestaw niezwykle skutecznych, prostych i szybkich technik zmiany osobistej. To pozwoliło znacznie szybciej i efektywniej pomagać ludziom w problemach, jakie często towarzyszyły im przez wiele lat lub nawet przez całe życie.

Ogromną przewagą NLP jest fakt, że stanowi ono formę ,,krótkiej terapii’’. Często już podczas jednej sesji można uzyskać świetne efekty terapeutyczne.

NLP vs. Coaching

Czemu akurat Coaching NLP?

 • Bo jest bardzo szybką metodą;
 • Dzięki technikom NLP możesz uzyskać spektakularne zmiany już podczas pierwszej sesji;
 • Coaching NLP jest zorientowany na rozwiązanie, a nie na problem. Nie polega na rozpamiętywaniu tego , co poszło źle, albo co funkcjonuje niewłaściwie. Proponuje natomiast, aby klient skupił się na tym, czego chce i rozwinął skuteczne strategie osiągnięcia celu;
 • Skupia się bardziej na praktyce niż na teorii. Główny cel jest taki, żeby klient zaczął coś konstruktywnego robić, działać inaczej, jeśli to, co robił dotychczas, się nie sprawdza;
 • Coach NLP zachęca klienta, żeby myślał i działał w sposób, który jest spójny i zgodny z jego najgłębszymi przekonaniami i wartościami, ponieważ dopiero wówczas może dobrze planować przyszłość.

Tematyka Interwencji NLP:

OSIĄGANIE CELÓW

Poznasz efektywne sposoby wyznaczania celów i planowania. Skutecznie zrealizujesz swoje najważniejsze cele prywatne i zawodowe.

ZMIANA PRZEKONAŃ

Zidentyfikujesz swoje negatywne, sabotujące przekonania i zmienisz je na wspierające.

BOLESNA PRZESZŁOŚĆ

Uporasz się z bolesną przeszłością, trudnymi wspomnieniami i wreszcie ruszysz do przodu.

WOLNOŚĆ EMOCJONALNA

Pozbędziesz się trudnych emocji i zyskasz kontrolę nad swoim stanem w przyszłości. W niezwykle skuteczny i szybki sposób pozbędziesz się takich emocji, jak: strach, wstyd, niepewność, smutek, żal, nieuzasadnione poczucie winy, nieśmiałość, zazdrość.

KONFLIKTY

Odkryjesz i skutecznie rozwiążesz wszelkie konflikty wewnętrzne i międzyludzkie. Pojednasz skłócone części ciebie. Tym samym zyskasz spokój, spójność i równowagę.

WEWNĘTRZNY KRYTYK

Rozprawisz się ze swoim negatywnym dialogiem wewnętrznym, krytykiem, złośliwym Gremlinem. W to miejsce zainstaluję Ci wspierający, pozytywny i inspirujący głos.

ZMIANA NAWYKÓW I USUWANIE KOMPULSJI

Łatwo i szybko pozbędziesz się niechcianych nawyków i kompulsji. Pomogę Ci stworzyć zdrowe, pozytywne nawyki, które będą pomocne w realizacji twoich najważniejszych celów i wartości.

NAUKA SKUTECZNYCH STRATEGII

Dzięki fantastycznym technikom modelowania wypracujesz nowe, skuteczne i upragnione zachowania i umiejętności. Dzięki temu będziesz mieć w życiu coraz lepsze rezultaty. Możesz nauczyć się np.: strategii miłości, zdrowia, sukcesu, kreatywności, spontaniczności, efektywności etc…

INSTALACJA ZASOBNYCH STANÓW WEWNĘTRZNYCH

Zyskasz więcej motywacji, odwagi, pewności siebie, entuzjazmu, radości, spokoju etc…

USUWANIE FOBII, STRESU I TRAUM

NLP pomoże Ci łatwo poradzić sobie z fobiami i stresem.

Jak wygląda Interwencja NLP?

NLP oferuje szybkie i skuteczne sposoby na wprowadzanie pożądanych zmian i rozwiązanie problemów. Często wystarczy jedna sesja 20-60 minut. Niektóre sytuacje wymagają kilku sesji lub jednej dłuższej. W zależności od problemu i indywidualnego przypadku potrzeba od 1 do 3 sesji, aby osiągnąć efekty.

Sesje NLP odbywają się w trybie:

online ( tel, skype )

live – tylko Warszawa ( u klienta )

Koszt jednej sesji ( 60 min ) – 200 zł

Jak zamówić sesję?

Napisz do mnie pisząc na maila lub przez formularz kontaktowy

Płatność:

 1. Gotówka ( tylko w przypadku spotkania na żywo )
 2. Płatności elektroniczne :

 YetiPay (załóż tam konto, wpisz kwotę, mój adres mailowy i tytuł przelewu NLP + imię i nazwisko )

Czy to jest dla mnie?

Tak, to jest jak najbardziej dla Ciebie, jeśli:

 • zmagasz się z jednym lub większą ilością problemów, jakie wypisałem powyżej;
 • dotychczasowe sposoby nie przynoszą efektów;
 • bardzo utrudnia ci to życie, ogranicza i odbiera energię;
 • szukasz sprawdzonych, skutecznych metod i oczekujesz konkretnych, widocznych rezultatów;
 • pragniesz wprowadzić fundamentalne zmiany pod okiem profesjonalisty;
 • chcesz mieć większy wpływ na swoje życie i zyskać więcej wolności, siły, radości, pewności siebie, poczucia szczęścia i równowagi…

Podejmij konkretną decyzję Tu i Teraz!

Skontaktuj się ze na Sesję Interwencji NLP

Tomasz Kołdrowski – Master Life&Career Coach, Trener

 Formularz Kontaktowy

Podziel się na:
 • Print
 • Digg
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Blogger.com
 • RSS
 • Twitter
 • Wykop