PRACUJ ZE MNĄ

JAK WYGLĄDA MÓJ PROCES PRACY Z KLIENTEM

Mój proces pracy składa się z kilku kluczowych etapów, z których każdy ma swój czas, specyfikę i pełni określoną funkcję.

Etap 0 – WSTĘPNA KONSULTACJA

Na początku spotkamy się na konsultacji, w celu poznania się, diagnozy twojej sytuacji, problemów, potrzeb oraz ustalenia rezultatów, jakie chciałbyś osiągnąć dzięki współpracy ze mną. Dzięki temu spotkaniu, ja ocenię, czy jestem w stanie Ci pomóc, czy jestem odpowiednim specjalistą dla Ciebie,a Ty czy chcesz ze mną nad tym pracować. Jeśli dojdziemy do porozumienia, to przedstawię Ci w jaki sposób mogę ci pomóc, opowiem krótko procesie pracy, metodach, standardach i zasadach współpracy. Zaproponuję najodpowiedniejszy program rozwojowy i pakiet, ustalimy formalności i podpiszemy kontrakt.

Zaraz po wstępnej konsultacji i nawiązaniu współpracy umawiamy się na wybrany program rozwojowy. Przed pierwszą sesją przesyłasz mi wypełnioną ankietę. W trakcie całego procesu stosuję system ankiet, które monitorują i porządkują nasza pracę oraz pełnią funkcję mobilizującą i ewaluacyjną.

Stosuję następujące ankiety:

 • Ankieta precoachingowa i Ankieta gotowości do coachingu;

 • Formularz przed pierwszą sesją;

 • Formularz przygotowania klienta do kolejnych sesji;

 • Ankieta ewaluacji po każdej sesji;

 • Ankieta ewaluacji coachingu po procesie;

 • Karta obserwacji zmiany

Etap 1. DIAGNOZA AKTUALNYCH PROBLEMÓW

Zrobimy fundamentalny Audyt Życia Osobistego i Kariery. Przyjrzymy się kluczowym sferom życiowym i zbadamy w każdej z nich twój aktualny poziom efektywności, satysfakcji i samorealizacji. Przykładowe sfery to: Praca/Kariera/Biznes, Rodzina/Relacje, Pasje/Hobby, Rozwój osobisty/Edukacja, Zdrowie, Finanse, Duchowość etc…Dzięki temu będziemy mieć solidny wgląd i kompletne informacje. które obszary funkcjonują doskonale, które średnio, a które wyraźnie kuleją. Taka analiza da nam pełen obraz jakości twego życia i pokaże poziom równowagi pomiędzy karierą, a życiem osobistym.

Na tym etapie pomagam Ci zidentyfikować priorytetowe obszary do pracy i uświadomić w jaki sposób ich naprawa wywrze pozytywny wpływ na wzrost satysfakcji i sukcesów w pozostałych sferach.

W ten sposób określisz pożądany poziom satysfakcji i opracujesz zarys celów do osiągnięcia.

Etap 2. USTALENIE I WIZJA CELU NA PROCES COACHINGOWY

Kreatywne określenie wizji celu oraz budowanie świadomości wartości i korzyści związanych z jego realizacją.

Rezultat

Na tym etapie ustalamy i doprecyzowujemy finalny rezultat naszej współpracy. Ostatecznym celem jest dokonanie przełomowych upragnionych zmian, długofalowe zharmonizowanie wszystkich sfer i wyraźny wzrost satysfakcji z każdej z nich lub w jednej kluczowej.

Priorytety

Ustalimy, nad którymi obszarami praca powinna być priorytetem. Będziemy pracować jednocześnie maksymalnie nad trzema, tak aby skoncentrować uwagę, zaangażowanie, siły i zasoby w najbardziej efektywny sposób.

Cele

W każdym z krytycznych obszarów ustalimy konkretny cel, którego realizacja w definitywny sposób przyczyni się do sukcesu. Pomogę ci odkryć, czego naprawdę pragniesz, jak wyobrażasz sobie efekt końcowy i dlaczego jest to dla ciebie tak ważne.

Zadbam, o to by cele były poprawnie sformułowane w zgodzie z najlepszymi sprawdzonymi standardami.

Wizja

Pomogę Ci stworzyć atrakcyjną, pasjonującą wizję pozytywnej przyszłości. Celem tego będzie poruszenie wszystkich zmysłów, wzbudzenie silnej motywacji wewnętrznej, ekscytacji, pragnienia, doprecyzowanie detali i zbudowanie właściwego nastawienia do jego realizacji. Tym samym ustalimy punkt docelowy naszej wspólnej podróży, czyli METĘ.

Etap 3. REALIA – Analiza punktu START

Teraz określimy punkt startowy, czyli miejsce z którego zaczniesz swoją podróż, ku szczęściu.

Wspólnie przeanalizujemy kolejno:

 • Punkt Startu – Gdzie aktualnie się znajdujesz względem realizacji celów, nad jakimi pracujemy. Da ci to klarowny obraz tego, jaką drogę jeszcze musisz przejść, by dotrzeć do METY;

 • Stan mentalny – Zbadam jak się z tym czujesz i jakie masz aktualnie nastawienie;

 • Straty – Uświadomisz sobie, jakie są przeszłe, teraźniejsze i potencjalnie przyszłe straty wynikające z zaistniałej problemowej sytuacji,. Odkryjesz jaką cenę ponosisz i w jaki sposób oddziałuje to negatywnie na pozostałe sfery życia;

 • Dokonania – Jakie działania dotychczas podjąłeś w kierunku poprawy, co się sprawdza, a co nie i z czego jesteś dumny;

 • Wyzwania i Możliwości – Przeszkody i blokady, jakie musisz pokonać oraz odkryjemy twój potencjał i środki, jakich będziesz potrzebować.

Etap 4. GENEROWANIE ROZWIĄZAŃ I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Na tym etapie zajmiemy się szukaniem opcji, tworzeniem szkiców strategii oraz budowaniem świadomości potencjału i identyfikacją obszarów do rozwoju.

Analiza SWOT

Dokładnie określimy twoje silne i słabe strony ( zasoby i słabości wewnętrzne) oraz szanse, okazje, możliwości ( zasoby zewnętrzne) i zagrożenia/ryzyka ( słabości zewnętrzne).

Świadomość zasobów zbuduje twój potencjał, wiarę w sukces, pewność siebie, odwagę i motywację. Natomiast wiedza o słabych stronach i zagrożeniach pomorze ci spojrzeć bardzo trzeźwo i konkretnie na realne i potencjalne trudności i przeszkody. Dzięki temu opracujesz plan awaryjny, działania zaradcze i sposoby na poradzenie sobie ze słabościami.

Wsparcie

Pomogę ci określić, jakiego wsparcia będziesz potrzebować, w jakim zakresie, od kogo i jak możesz je zdobyć. Mam tu na myśli takie wsparcie jak: mentalne, ludzie, wiedza, umiejętności, narzędzia, czas, pieniądze.

Strategie

Po tej analizie opracujesz z moja pomocą kilka potencjalnych sposobów na realizację celów i szkice strategii. Dokładnie się im przyjrzymy, rozważymy ich skuteczność. Następnie dokonasz weryfikacji i redukcji opcji i opracujesz konkretny, szczegółowy, solidny plan działania na podstawie wybranej, najlepszej strategii. Na końcu tego etapu ustalisz kroki milowe, etapy, czyli cele cząstkowe, krótkoterminowe.

Bezpieczeństwo

Konstruktywna analiza ryzyka, potencjalnych przeszkód i tworzenie planu awaryjnego. Zbadanie słabych stron planu działania, wzmocnienie go i poprawki.

Etap 5. ZAANGAŻOWANIE , MOTYWACJA I DETERMINACJA

Badanie i wzmacnianie zaangażowania, motywacji i determinacji.

Etap 6. DZIAŁANIE I MONITORING

Pomiędzy kolejnymi sesjami podejmujesz konkretne działania w kierunku realizacji celu długoterminowego i celów cząstkowych.

Ja będę stale towarzyszył ci w tej podróży, inspirował, motywował, obserwował, prowokował, stwarzał wyzwania oraz sprzyjające warunki do nauki i rozwoju. Będę również zadawał prace domowe, egzekwował, dawał informację zwrotną i pomagał uporać się z przeszkodami. Zadbam o twój wysoki poziom zaangażowania i determinacji. Na bieżąco będziesz mi raportować swoje postępy i informować o trudnościach, a ja pomogę ci zmodyfikować plan i efektywnie realizować twe cele.

Etap 7. ZAKOŃCZENIE I EWALUACJA

Kiedy będziesz naprawdę zmotywowany, zaangażowany i zdeterminowany to uda ci się osiągnąć rezultaty jakich oczekujesz. Jeśli uznasz, że udało ci się wprowadzić zmiany, na których ci zależało wówczas zakończymy współpracę.

Na koniec przeprowadzimy Ewaluację Coachingu po Procesie i poproszę Cię o referencje ( audio, video lub pisemne ) i rekomendacje dla bliskich ci osób, które chcą wsparcia w transformacji życia prywatnego i zawodowego.

W całym tym procesie oferuję ci moją uwagę, zaangażowanie, inspirację, wiedzę, doświadczenie, umiejętności i konstruktywne informację zwrotną.

Pracuję niedyrektywnie i dyrektywnie. W zależności od twoich potrzeb, indywidualnego przypadku oraz moich kompetencji dostaniesz wiedzę, trening, techniki, ćwiczenia i strategie.

Mój model pracy jest holistyczny i interdyscyplinarny. Na bieżąco dostosowuję się do twoich potrzeb i dynamiki procesu.

Pamiętaj!

W coachingu odpowiedzialność za realizację celu spoczywa na Tobie. Ja Ci stwarzam odpowiednie warunki, towarzyszę w tej podróży, dając strukturę, model, narzędzia, ćwiczenia, techniki, metody, tworzę wyzwania, monitoruję, motywuję, inspiruję, koryguję i daję konstruktywną informację zwrotną.

Czasem jeśli będzie to stosowne i zechcesz z tego skorzystać mogę wcielić się w różne role i oferować ci różne podejścia.

Coach – Coaching

Obszary pracy:

Duchowość, Misja, Tożsamość, Wartości, Przekonania, Umiejętności, Zachowania, Środowisko.

Kiedy najlepiej?

 • kiedy potrzebujesz głębokiego wglądu w siebie, rozwinąć samoświadomość;

 • chcesz odkryć czego pragniesz, co dla ciebie ważne, jakie zmiany chcesz wprowadzić;

 • chcesz wypracować własne rozwiązania i strategie i nie szukasz gotowców;

 • negatywny dialog, krytyk wewnętrzny;

 • konflikt wewnętrzny dwóch sprzecznych części;

 • trudny dylemat decyzyjny, impas;

 • zmiana niezdrowych, szkodliwych nawyków;

 • trudne emocje;

 • budowa zasobów wewnętrznych.

Doradca – Doradztwo i Konsulting

Obszary pracy:

Głównie Umiejętności, Zachowania i Wiedza

Specjalizacja: Doradztwo zawodowe i personalne

Kiedy najlepiej?

 • Diagnozowanie potencjału osobistego i predyspozycji zawodowych;

 • Strategie zdobywania pracy i zarządzania karierą;

 • Tworzenie dokumentów aplikacyjnych;

 • Ścieżki karier i zarządzanie talentami;

 • Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

Trener – Szkolenie

Obszary pracy:

Umiejętności, Zachowania + Wiedza i Nastawienie

Kiedy najlepiej?

 • Chcesz nauczyć się nowych reakcji, zachowań;

 • Pragniesz nauczyć się nowych umiejętności lub rozwinąć nowe;

 • Chcesz zdobyć wiedzę i wdrożyć ją w praktykę.

LOGISTYKA

Coaching prowadzę w kilku wersjach:

 1. Coaching indywidualny 1 na 1

 2. Coaching grupowy – jednolita grupa ludzi pracuje tymi pod moim okiem równolegle i indywidualnie mad tym samym zagadnieniem. Ja pełnię rolę lidera, moderatora i instruktora. Zarządzam procesem grupowym, pracuję warsztatowo, daję modele, metody, tworzę warunki do autorefleksji, nauki, treningu, doświadczania. Zachęcam do dzielenia się swymi odkryciami i wynikami. Podsumowuję i daję info zwrotne. Tego typu coaching ma często formę mastermind, czyli grupowych spotkań online lub warsztatów stacjonarnych.

 3. Coaching zespołowy – Odbywa się stacjonarnie w siedzibie firmy klienta. Pracuję wtedy, jako coach zewnętrzny z zespołami pracowniczymi nad celami organizacji i zespołu. Pełnię rolę moderatora, inspiratora, trenera i katalizatora zmian. Ta forma pracy ma charakter warsztatowy.

Forma pracy:

 1. Spotkania na żywo ( tylko dla osób z Warszawy; spotkanie u klienta w domu/biurze lub innym wybranym miejscu)

 2. Coaching online – używam popularnych komunikatorów tj: telefon, skype, whatsup, viber, massanger + mail, zoom. Jest to najczęstsza i najbardziej preferowana forma pracy, jaką stosuję.

PAKIETY COACHINGOWE

 1. Pakiet 1 miesięczny – 400-800 zł

4 sesje/co tydz/60 min – 800 zł

2 sesje/co 2 tyg/120 min – 800 zł

2 sesje/co 2 tyg/90 min – 600 zł

1 sesja/miesiąc/60 minut plus 6 maili – 400 zł

 1. Pakiet 3-miesięczny – 1200-2400 zł

4 sesje/co tydz/60 min/3 miesiące (12 sesji) – 2400 zł

2 sesje/co 2 tyg/120 min/3 miesiące (6 sesji) – 2400 zł

2 sesje/co 2 tyg/60 min/3 miesiące (6 sesji) – 1800 zł

1 sesja/miesiąc/60 minut + 6 maili/3 miesiące ( 3 sesje i 18 maili) – 1200 zł

 1. Pakiet 6-miesięcy – 2400-4800 zł

4 sesje/co tydzień/60 min/6 miesięcy (24 sesje) – 4800 zł

2 sesje/co 2 tygodnie/120 min/6 miesięcy (12 sesji) – 4800 zł

2 sesje/co 2 tygodnie/60 min/6 miesięcy (12 sesji) – 3600 zł

1 sesja/na miesiąc/60 min/6 maili/6 miesięcy ( 6 sesji plus 36 maili) – 2400 zł

KONSULTACJA DEMO

I – Cel diagnostyczny

 1. Ankieta precoachingowa + arkusz gotowości do coachingu;

 2. Analiza potrzeb

Diagnoza aktualnej sytuacji życiowej i zawodowej ( np. ćw. Koło życia). Określamy punkt START.

Lub

Problem ( dlaczego uważasz go za problem; jakie symptomy; od jak dawna występuje; kontekst; źródło; skutki, koszty przeszłe, obecne i potencjalne przyszłe; dotychczasowe działania w kierunku jego rozwiązania, co działa a co nie)

Problem vs. Cel

Cel – odwrócenie problemu i ustalenie czego chcesz w zamian. Pomagam określić, co chcesz , jakich zmian, efektów oczekujesz. SMART

Wartości – Dlaczego ci na tym zależy; jakie wartości dzięki temu zrealizujesz, co się kryje jeszcze głębszego za tym celem.

Korzyści – odkryjesz, jakie inne pozytywne skutki wywoła realizacja celu. Jak to wpłynie na koło życia.

Wizja Przyszłości – pomogę ci stworzyć w wyobraźni bardzo żywą, ekscytującą, pobudzającą zmysły wizję zrealizowanego celu, wprowadzonej zmiany, rozwiązanego problemu, pozytywna wizja nowej , lepszej przyszłości.

Koszty – Wycenisz koszty emocjonalne, zdrowotne i finansowe, jakie ponosisz aktualnie w związku z nierozwiązanym problemem. Porównamy koszty problemu z kosztami inwestycji w ich rozwiązanie.

Co dalej?

Opracowywanie Rozwiązań

Są dwa warianty:

Zrób to sam – dostajesz ode mnie kilka moich wskazówek, jak podejść do realizacji celu, jakie kroki, etapy kluczowe musisz przejść, jakiej wiedzy, technik, umiejętności i zasobów będziesz potrzebować. Na jakie trudności możesz natrafić. Dostaniesz CO, ale JAK musisz już samemu wypracować i wdrożyć.

Zróbmy to razem – Dostajesz CO oraz JAK lub pomagam ci samodzielnie opracować JAK.

Korzyści: Wsparcie krok po kroku, prowadzenie za rękę.

II – CEL INFORMACYJNY

Ja poznaję ciebie, twoją sytuację, problemy, dylematy, potrzeby, marzenia, aspiracje, a ty poznajesz mnie, moje kompetencje, wartości, standardy, ofertę i zasady współpracy. Pomaga nam to podjąć obustronną decyzję, czy jesteśmy dla siebie, czy chcemy ze sobą pracować.

Decydując się na współpracę dostajesz moje wsparcie, wiedzę, doświadczenie, umiejętności, czas, zaangażowanie, prowadzenie.

Oferta:

W zależności od indywidualnego przypadku, specyfiki zagadnienia z jakim się zgłaszasz, twoich potrzeb i moich kompetencji mogę ci zaproponować kilka form współpracy:

 • Coaching ( samoświadomość, misja, wizja, tożsamość, wartości, przekonania, umiejętności, zachowania, środowisko, konflikty, emocje)

 • Doradztwo – personalne, zawodowe, życiowe ( wiedza, gotowe strategie, rozwiązania, testy, porady)

 • Szkolenie ( wiedza, umiejętności, zachowania, postawa, przekonania)

 • Mentoring ( długofalowy proces będący miksem tych metod, dotyczy przełomowych, fundamentalnych zmian życiowych)

 • Terapia NLP

 • Gotowe programy rozwojowe

III Cel Sprzedażowy

Jeśli obydwoje stwierdzimy, iż chcemy ze sobą współpracować, pasuję ci ja i moje metody, oferta to podpisujemy kontrakt.

Cena: GRATIS

Czas: 60 min

Forma: online ( tel, skype, whatsup, massanger)

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Mierzysz się z trudnym wyzwaniem, problemem, kryzysem lub masz konkretne cele do realizacji?

Chcesz przeprowadzić  fundamentalne zmiany życiowe lub zawodowe?

Chcesz na nowo odkryć sens i cel życia, odkryć swoje powołanie życiowe i misję zawodową?

Utknąłeś w martwym punkcie, natchnąłeś się na ścianę, szklany sufit i nie możesz ruszyć do przodu?

Chcesz pogadać ze mną o twych problemach, wyzwaniach, celach i szukasz fachowego wsparcia?

Jeśli na chociaż jedno z tych pytań odpowiadasz twierdząco to jest to sygnał, że powinniśmy się spotkać i poważnie porozmawiać. Wysłucham cię, poznamy się i pomogę ci znaleźć najlepsze rozwiązania.

Skorzystaj z wstępnej konsultacji/sesji demo ze mną i zapisz się już dziś!

ZAMAWIAM KONSULTACJĘ Z TOMKIEM

 

NAJCZĘSTSZE PYTANIA I ODPOWIEDZI

CZYM JEST TEN COACHING?

Zanim zaprosisz mnie do współpracy, jako Twego Coacha przy wprowadzaniu najistotniejszych zmian życiowych i realizacji swoich celów zapoznaj się proszę z tym działem. Ta strona pozwoli Ci zrozumieć czym jest coaching, jakie ma cele i założenia, czym różni się od innych form pomocy i rozwoju. Dzięki temu oszczędzimy sobie czas, rozwiejesz swe ewentualne obiekcje, wątpliwości i łatwiej będzie Ci podjąć najlepsza decyzję.

Czym tak naprawdę jest ten coaching?

Coaching to proces pomagania ludziom i zespołom w wykonywaniu zadań w najbardziej skuteczny sposób. Zadaniem coachingu jest tworzenie zmiany w Twoim dotychczasowym życiu, poprzez wspieranie jego twych mocnych stron i omijanie przeszkód, które uniemożliwiają Ci realizację zamierzonych celów.

Głównym celem tego procesu jest wzmacnianie Ciebie w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany (w oparciu o własne wnioski i zasoby).

Coaching jest procesem doskonalenia kompetencji w obszarze, który chcesz rozwijać.

Pomoże Ci w stawaniu się tym, kim chcesz i byciu najlepszym, jak to możliwe. Wydobędzie i wzmocni to, co w Tobie najlepsze.

Jest procesem opartym na partnerskiej relacji i wzajemnym zaufaniu.

Jest procesem szeroko rozwojowym, choć skoncentrowanym na konkretnych celach, które określa się na wstępie.

Jest procesem opartym o odkrycia w zgodzie z zasadą: „Coach zna pytania, Klient zna odpowiedzi”. Ja, jako Coach posługuję się wieloma narzędziami, lecz podstawowym sposobem komunikacji są pytania. Nie sugeruję rozwiązań i nie doradzam.

Jest procesem zaplanowanym i przemyślanym. Ma swój rytm, swój początek, środek i koniec – kolejność jest tu również ważna dla efektywności.

Jest procesem, który trwa i umiejscowiony jest w czasie. To bardzo istotne, ponieważ każdy efekt uzyskany dziś, jest wzmacniany w taki sposób, by powodować efektywność również w przyszłości. Trwa od kilku do kilkunastu spotkań 60-90 minutowych z dwu-tygodniową lub miesięczną przerwą pomiędzy każdym z nich.

Jest procesem mierzalnym. Efektywność Coachingu mierzy się na poziomie zachowań, a więc widzialnych zmian w działaniu Klienta.

Skupia się na Tobie i Twych wyjątkowych zasobach oraz indywidualnych ograniczeniach. To właśnie indywidualne podejście stwarza szczególne warunki dla zaistnienia trwałej i szybkiej zmiany.

Coaching jest inwestycją w stały i dalekosiężny rozwój.

CZYM RÓŻNI SIĘ COACHING OD MENTORINGU?

Mentoring to pewien poziom wieloetapowego coachingu. Zawiera w sobie coaching, doradztwo i szkolenie.

Coach zapewnia określoną, szczegółową informację zwrotną w celu udzielenia danej osobie pomocy w nauce i wzrastaniu.

Mentor pomaga ustalić, wyjaśnić lub wzmocnić kluczowe wartości i przekonania klienta tak, aby służyły jego nauce i wzrastaniu, często służąc osobistym przykładem. Mentor zajmuje się zarówno procesem wywoływania zmian w obszarze wartości i przekonań klienta, jak i służeniem za przewodnika, trenera zachowań i nauczyciela.

CZYM RÓŻNI SIĘ COACHING OD TERAPII?

Coaching jest zorientowany na przyszłość, na odkrywanie, czego klient potrzebuje, by działać efektywniej, w lepszym stanie, bardziej kreatywnie.

Terapia jest mocno skierowana na problem, na szukanie jego przyczyn, sposobów radzenia sobie z ograniczeniami, uwikłaniami, dysfunkcjami. W terapii sięga się do przeszłości, do negatywnych wzorców, do powodów, które leżą u podstaw tego, co jest.

W coachingu nacisk kładziemy na myślenie o przyszłości, na wyobrażanie sobie, jak to będzie, gdy już zrealizujemy cele, na wzmacnianie zachowań, sposobu myślenia i tożsamości wspierających osiąganie założonych celów. W coachingu rozwijamy mocne strony klienta, przeszłość wykorzystując jako pole doświadczeń, z których można się uczyć, w których można odkrywać swoje strategie radzenia sobie z wyzwaniami

W CZYM COACHING MOŻE CI POMÓC?

 • W świadomym życiu, a nie „dryfowaniu” (wiesz do jakiego portu chcesz dopłynąć);
 • Odkryciu swojej misji życiowej i zawodowej;
 • W uzyskaniu trwałej zmiany w wybranej przez Ciebie dziedzinie życia (w wyznaczeniu i osiągnięciu celu);
 • Odkryciu ograniczających Ciebie przekonań, blokujących osiągnięcie danego celu;
 • Zobaczeniu, jak cele, które sobie wyznaczasz wpłyną na Ciebie i otoczenie;
 • Lepszemu poznaniu samego siebie.

KIM JEST COACH?

 • Osobą, która towarzyszy Klientowi w procesie coachingowym, nie doradza, nie poucza, nie ocenia
 • Obowiązuje „zasada równych krzeseł”- Klient i Coach są sobie równi
 • Coach „czuwa” natomiast nad prawidłowym przebiegiem sesji, takim doborem pytań i zadań domowych, aby proces był jak najbardziej efektywny
 • Uważny na informację zwrotną od Klienta i empatyczny

JAK WYGLĄDA PROCES COACHINGOWY?

 • „Sesja zerowa” – (bezpłatna), na której Klient poznaje zasady coachingu, Coacha
 • Jedna sesja trwa około 90 minut
 • Sesje odbywają się raz na tydzień lub na dwa tygodnie
 • Standardowo jeden proces składa się z 6-10 sesji
 • Spotkania osobiste, telefoniczne, bądź przez Internet

ROLE COACHA I KLIENTA W PROCESIE COACHINGOWYM

COACH

Ja odpowiedzialny jestem za:

 • prowadzenie procesu w sposób efektywny
 • trzymanie się meritum
 • pomoc w szybkim dochodzeniu do sedna
 • przypominanie o deklaracjach, bezstronność i nie ocenianie
 • zlecanie i sprawdzanie zadań na czas miedzy sesjami – czas coachingu to zarówno czas spotkań jak i wszystko co dzieje się między nimi – dlatego bardzo ważne jest, żeby klient był w procesie przez cały ten czas. Zadania proponowane klientowi przez coacha na czas pomiędzy sesjami pomagają we wprowadzaniu zmian oraz w podtrzymywaniu i rozwijaniu tego do czego klient doszedł podczas sesji coachingowej,
 • z jednej strony o dbanie o komfort obydwu stron, a z drugiej wykazywanie się odwagą, by wyjść poza strefę komfortu dla dobra klienta
 • odpowiednie dobieranie mocnych pytań coachingowych
 • odpowiednie podejście do klienta, pełne wiary w Ciebie i Twe zasoby
 • wybranie odpowiedniej formy sesji
 • utrzymywanie odpowiedniego poziomu energii
 • nieprzywiązywanie się do własnych interpretacji, bezstronność i brak osądu
 • słuchanie na najwyższym poziomie

Za sukcesem coachingu nie stoję bezpośrednio Ja – Coach, ale główny bohater tej formy rozwoju – czyli Ty – Klient. Dlatego tak ważne jest, abyś od początku był świadomy swojej odpowiedzialności i roli w procesie coachingu – coaching to nie działanie „na kliencie”, niezależne od niego, ale działanie „przez klienta” całkowicie od niego zależne.

KLIENT

Twoja odpowiedzialność w procesie coachingu to m.in.:

 • zdobywanie się na szczerość oraz odwagę
 • podążanie wybraną przez siebie ścieżką. Tak naprawdę to Ty prawie całkowicie odpowiedzialny jesteś za osiągnięcie głównego celu,
 • postępowanie zgodnie z ustaleniami poczynionymi podczas pierwszej i kolejnych sesji – realizowanie zadań pomiędzy sesjami, terminowe i zaangażowane uczestniczenie w sesjach itd.,
 • ustalenie celu głównego, celów pobocznych i sposobu dojścia do nich – Ja całym sobą pomagam Ci w tym, ale to Ty jesteś specjalistą w swoim życiu i to Ty jesteś osobą odpowiedzialną za wyznaczenie realnych i istotnych dla siebie celów i ustalenie w jaki sposób jesteś w stanie do nich dojść.

Jakie są efekty coachingu?

Coaching przynosi bardzo szeroką gamę korzyści i rezultatów w zależności od tego, jakie Klient ma potrzeby i oczekiwania oraz jakie cele w związku z tym sobie wyznaczy.

Przykładowe korzyści dla Klientów indywidualnych:

 • Określenie swoich celów i sposobów ich osiągania
 • Poprawa relacji z bliskimi i współpracownikami
 • Wzrost pewności siebie
 • Większa satysfakcja z życia prywatnego i zawodowego
 • Wzrost motywacji do działania i podejmowania nowych wyzwań
 • Odnalezienie równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym
 • Wzrost samoświadomości, lepsze poznanie siebie
 • Odnalezienie swojego powołania, pasji, drogi życiowej
 • Zmiana wizerunku
 • Większa asertywność i pewność siebie
 • Umiejętność lepszej organizacji czasu

Przykładowe korzyści dla organizacji:

 • Większa motywacja pracowników
 • Poprawa kompetencji kluczowych pracowników
 • Poprawa relacji pomiędzy pracownikami
 • Poprawa relacji z pracownikami
 • Lepsza organizacja pracy i komunikacja w firmie

BADANIA EFEKTYWNOŚCI COACHINGU

Coaching jest obecnie obok IT drugą najszybciej rozwijającą się dziedziną na świecie. Międzynarodowe badania wskazują na bardzo wysoką skuteczność coachingu zarówno w przypadku Klientów indywidualnych jak i firm. Poniżej wyniki kilku przykładowych badań:

1. Z badania przeprowadzonego w 2008 roku przez firmę PricewaterhouseCoopers na zlecenie International Coach Federation, wynika, że według Klientów, coaching najczęściej przynosi poprawę w takich obszarach jak: pewność siebie, związki międzyludzkie, umiejętności komunikacyjne, kompetencje interpersonalne, wydajność pracy, równowaga życia zawodowego i prywatnego, zdrowie, dobre samopoczucie, rozwój życia zawodowego, nowe możliwości zawodowe, organizacja życia osobistego zarządzanie firmą, zarządzanie czasem , efektywność zespołów.

– pewność siebie (80%)

– związki (73%)

– kompetencje komunikacyjne (72%)

– kompetencje interpersonalne (71%)

– wydajność w pracy (70%)

– równowaga życia zawodowego i osobistego (67%)

– zdrowie, dobre samopoczucie (63%)

– rozwój życia zawodowego, nowe możliwości zawodowe (62%)

– organizacja życia osobistego (61%)

– zarządzanie firmą (61%)

– zarządzanie czasem (57%)

– efektywność zespołów (51%).

Aż 96% badanych klientów wskazało, że ze względu na wysoką skuteczność, skorzystaliby z coachingu ponownie.

Jaki jest zwrot z inwestycji w coaching?

Aż 86% firm, które dokonały analizy wyników, deklaruje przynajmniej zwrot z inwestycji, co piąta firma osiągnęła 50-krotny zwrot z inwestycji, a średnio wszystkie firmy zanotowały 7-krotny zwrot z inwestycji.

2. W 2009 roku firma „A Better Perspective” przeprowadziła badanie na reprezentatywnej próbie 339 osób, które skorzystały lub/i były zleceniodawcami coachingu dla innych osób.
Jako główne indywidualne korzyści z coachingu, badani wskazywali:poprawa w wydajności osobistej i realizacji celów (84%)

  • podniesienie otwartości na rozwój osobisty i uczenie się (60%)
  • pomoc w znalezieniu rozwiązania dla poszczególnych sytuacji zawodowych (58%)
  • wzmocnienie poczucia odpowiedzialności (52%)
  • rozwój samoświadomości (42%)
  • wzmocnienie pożądanych umiejętności i zachowań (38%)
  • lepsze rozumienie roli i celów (37%)
  • korekta zachowań i wyjaśnienie trudności (33%)

Główne korzyści z coachingu dla organizacji to:

  • pełne wykorzystywanie indywidualnego potencjału osoby (79%)
  • wzmocnienie osobistego zobowiązanego zaangażowania we własny rozwój (69%)
  • wzrost wydajności organizacji (69%)
  • podniesienie kreatywności/zdolności uczenia się oraz wiedzy (63%)
  • wzrost rzeczywistej motywacji pracowników (57%)
  • ułatwienie przyswojenia nowych stylów zarządzania i kultury organizacji (39%)
  • wzmocnienie relacji między ludźmi/oddziałami(35%)

3. Kolejno 85% i 80% menadżerów w wielkiej Brytanii, wskazuje na zwiększenie motywacji oraz pobudzenie odpowiedzialności, jako główną wartość dla zespołu jaką daje coaching

4. „Według Chartered Institute of Personel & Development (CIPD) ponad 85% firm w Wielkiej Brytanii korzystało z coachingu jako wsparcia dla biznesu”.

ROI – Zwrot kosztów z inwestycji w coaching:

 1. Według informacji podanych przez Arthura Shirk’a z CTI „…Badania przeprowadzone przez Right Management Consultants z siedzibą w Philadelphii odkryły zwrot z inwestycji w dolarach amerykańskich wydanych na coaching menedżerski (executive coaching) prawie 600%. Menedżerowie zaangażowani w coaching odnotowali wzrost w efektywności, poprawieniu relacji z bezpośrednimi podwładnymi i kolegami oraz większą satysfakcję z pracy (Bolch 2001). Badania przeprowadzone przez Metrix Global na temat coachingu wśród firm z listy Fortune 500 odkryły 529% zwrotu z inwestycji z coachingu plus wiele niematerialnych korzyści…”
 2. W przypadku większości firm, które posiadały dane dotyczące ROI(wskaźnik zwrotu inwestycji), wskaźnik waha się pomiędzy 100% a 1000%. 86% firm zgłosiło co najmniej 100% zwrotu kosztów coachingu, a 47% z nich uzyskało 10-krotny zwrot z inwestycji. Mediana (wartość centralna) wyniosła 700%, czyli 7-krotny zwrot z inwestycji. źródło ICF Global Coaching Client Study
 3. Według badań Manchester Consulting Group, zarządy firmy z grupy Fortune 100 stwierdziły, że ROI z coachingu zastosowanego w ich firmach średnio sześciokrotnie przewyższył ich koszt.
 4. Badanie przeprowadzone przez International Personnel Management Association wskazało, że efektywność szkoleń połączonych z coachingiem była większa o 88% niż zastosowanie samych szkoleń.
 5. Manchester Consulting Inc. w latach 1996 – 2000 przeprowadził badania, które wykazały, że zwrot z inwestycji dla programów coachingowych skierowanych do najwyższej kadry był blisko sześć razy większy niż ich koszt.
 6. Z Badań przeprowadzonych przez Metrix Global LLC na firmach z pierwszej pięćsetki firm światowych wynika, że coaching rozwoju umiejętności przywódczych przyniósł 529% zwrotu z inwestycji.
 7. The Economic Times zaprezentował wyniki badań, wskazujące że dzięki coachingowi w firmach (na podstawie rankingu stu spółek zaprezentowanych przez magazyn Fortune) ROI jest prawie sześć razy większe, niż koszty wprowadzenia programu szkoleniowego, w tym:
  • 77% poprawiają się relacje między pracownikami,
  • 67% wzrasta efektywność pracy zespołowej,
  • 61% wzrasta satysfakcja z wykonywanej pracy
 8. Badanie przeprowadzone na 500 spółkach z branży telekomunikacyjnej (na podstawie listy magazynu Fortune), wykazało, że wprowadzenie coachingu w firmach może podnieść wskaźnik rentowności przedsiębiorstw do 529%.

ZAMAWIAM KONSULTACJĘ Z TOMKIEM

 

Podziel się na:
 • Print
 • Digg
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Blogger.com
 • RSS
 • Twitter
 • Wykop