Określanie misji zawodowej i planu kariery

Określanie misji zawodowej i planu kariery

Kiedy zaczynasz swoją drogę zawodową, czy to jako freelancer, przedsiębiorca czy pracownik etatowy Twoje początki mogą nie być najłatwiejsze. Cóż, tak to już bywa, kiedy jesteśmy młodzi, dopiero zaczynamy, nie do końca mamy wytyczony plan kariery i dobrze zwymiarowane cele. Kierują wtedy często nami silne emocje, zarówno pozytywne ( ciekawość, ekscytacja, podniecenie, entuzjazm …), jak i negatywne ( niepewność, strach etc…). Nie znamy wtedy dokładnie realiów nowej branży, a stąpanie po niepewnym i nowym gruncie, bywa istotnym wyzwaniem. Musisz przygotować się, że tym co na pewno może wydarzyć się na początku nowej drogi zawodowej jest odmowa i musisz się do tego przyzwyczaić i nie zrażać się początkowymi trudnościami.

Pierwszym krokiem w rozwoju kariery, jaki musisz wykonać jest określenie najważniejszych celów, własnego potencjału, zasobów, którymi dysponujesz i okoliczności, w jakich podejmujesz swoje działania. Wiedz o tym, iż konkretne, uczciwe zastanowienie się nad własną karierą ma kluczowe znaczenie dla jej powodzenia. Dlatego właśnie tak istotne jest wyznaczenie swego celu zawodowego ( misji zawodowej) oraz sporządzenie właściwego PLANU KARIERY.

Warunki dobrze wyznaczonego celu wg. SMART:
SMART (Simple, Measurable, Achievable, Relevant, Timely defined, dosł. sprytny) – koncepcja formułowania celów w dziedzinie planowania, która jest zbiorem pięciu postulatów dotyczących cech, którymi powinien się charakteryzować poprawnie sformułowany cel.

Zgodnie ze skrótem, który tworzy nazwę konceptu, sformułowany cel powinien być:
• Prosty – jego zrozumienie nie powinno stanowić kłopotu, sformułowanie powinno być jednoznaczne i nie pozostawiać miejsca na luźną interpretację,
• Mierzalny – tak sformułowany, aby można było w wartościach liczbowych wyrazić stopień realizacji celu,
• Osiągalny –realistyczny; cel zbyt ambitny może podkopywać wiarę w jego osiągnięcie i tym samym osłabiać motywację do jego realizacji,
• Istotny – cel powinien być ważnym krokiem naprzód, jednocześnie musi stanowić określoną wartość dla tego, kto będzie go realizował,
• Określony w czasie – cel powinien mieć dokładnie określony horyzont czasowy w jakim zamierzamy go osiągnąć.

Sformułowany cel powinien być:
• Szczegółowy – zawierający konkretny przekaz;
• Mierzalny – taki, abyś mógł go zmierzyć, czyli liczbowo wyrazić jego realizację;
• Atrakcyjny – aby nie był nudny oraz wzbudzał ciekawość i chęć do działania;
• Realistyczny – aby był możliwy do osiągnięcia (poziom celów a także ich realizacja znacznie różni się w każdej metodyce);
• Terminowy – aby był określony w czasie (wyznaczony czas realizacji celu wpływa mobilizująco)

Twój sukces zawodowy jest uzależniony od bardzo wielu czynników, z których jedne mają większe, a inne mniejsze znaczenie. Musisz zdać sobie sprawę, że na świecie jest bardzo wiele utalentowanych osób, a jednak prawdziwa kariera ich omija. Nie osiągniesz trwałego sukcesu bez świadomości, w jakim kierunku chcesz zmierzać i nie mając dobrego planu jak tam dotrzeć.

Na pewno trzeba, też mieć tzw. ,,szczęście’’, czyli sprzyjające zbiegi okoliczności, znaleźć się w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu, trafić na właściwych ludzi, umieć zauważyć nadarzające się okazje, szanse i umieć je wykorzystać, umieć stworzyć pewne sprzyjające warunki, podjąć skalkulowane ryzyko i słuchać podszeptów intuicji, czyli Twego wewnętrznego prowadzenia.

Aby odnieść sukces musisz oprócz zasobów , wiedzy, kompetencji, doświadczenia i wizji posiadać odpowiednią postawę, nastawienie człowieka sukcesu, czyli zestaw pewnych cech, tj: wiara, pewność siebie, samodyscyplina, wytrwałość, determinacja, motywacja, elastyczność, kreatywność, umiejętność wyznaczania priorytetów i wyciągania nauki, z życiowych doświadczeń, by nie popełniać stale tych samych błędów, tylko uczyć się na nich. Aby skutecznie realizować swoją karierę musisz stworzyć dobry plan kariery.

Cechy skutecznego planu kariery:
• Skuteczny plan musi być przede wszystkim realny;
• Musi składać się z sekwencji kolejnych działań, określonych w czasie i mierzalnych, które będą prowadzić do realizacji celu nadrzędnego;
• Powinien on również przewidywać i opisywać wszelakie przeszkody, na jakie możesz trafić na swej drodze oraz wymyślić sposoby ich uniknięcia lub zaradzenia im;
• Dobry plan powinien wyznaczać kolejne etapy rozwoju kariery i przewidywać ewentualne alternatywne rozwiązania;
• Plan nie może też pomijać czynnika ludzkiego, czyli postaw jakie mogą przejawiać nieprzychylni Ci ludzie.

Statystyka pokazuje, że ludzie mający plan swojej kariery i wyraźną wizję misji zawodowej kilkakrotnie częściej osiągają założone cele, niż Ci, co tego nie mają. Samo tworzenie planu realizacji Twego przedsięwzięcia jest ważnym etapem budowania kariery, ponieważ właśnie wtedy zwiększa się Twoja świadomość własnych zasobów, możliwości, szans, kreowania sposobów realizacji celu, jak i czekających Cię działań i czyhających zagrożeń.

Finalnym efektem dobrego planu oprócz stworzenia skutecznej strategii osiągania celów jest również stworzenie w sobie pozytywnych przekonań w dwóch niezwykle ważnych obszarach:
• Czy jestem świadom moich osobistych i zawodowych słabości oraz mocnych stron? Czy jestem gotów wyeliminować te słabości i wykorzystywać swoje mocne strony w celu realizacji planu?
• Czy mam pozytywne nastawienie i wyrażam gotowość do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu osiągnięcia postawionego celu?

Plan kariery musi zawierać w sobie listę pośrednich celów, które powinny być osiągane w odpowiedniej kolejności – czyli tzw. metoda małych kroków.

Cele pośrednie różnią się swym charakterem oraz skalą ich znaczenia w całym planie. Jedne są bardziej inne mniej istotne, jednakże jeśli są one ujęte w planie kariery powinny być realizowane. Dobrze wyznaczony cel zawodowy powinien mieć silne motywować Cię do podejmowania konkretnych działań.

Cele pośrednie ( cząstkowe) należy uzupełnić zbiorem działań, które przyczynia się do ich osiągnięcia. Lista celów pośrednich nie może zawierać celów nierealnych do osiągnięcia lub takich na które nie masz osobistego wpływu. Bardzo ważne jest, aby podczas tworzenia listy celów pośrednich stworzyć kolejność, w jakiej mają one być realizowane. Pomoże to na każdym etapie realizacji widzieć najbliższą perspektywę i nie zostać przygniecionym zbyt dużą ilością zadań.

Swoje cele , jak i plany ich realizacji koniecznie zapisuj na papierze, lub w komputerze, gdyż to bardziej angażuje i motywuje nasz umysł do ich realizacji. Jeśli masz swój cel i plan stale przed oczami to Twoja podświadomość nigdy go nie straci z widoku i będzie dniem i nocą pracować nad jego realizacją, filtrując z otoczenia wszelkie szanse, okazje, możliwości by ułatwić Ci sukces.

Warto wziąć pod uwagę wszelkie niekorzystne wydarzenia, kłopoty, trudności i przypadki losowe, które mogą się najzwyczajniej w świecie zdarzyć, a które mogą sprawić, że zrealizowanie określonego celu w określonym czasie nie będzie możliwe. Znacznie lepiej jest być mile zaskoczonym szybszym osiągnięciem celu, niż rozczarowanym porażką.

Powyższa procedura planu kariery umożliwia zdefiniowanie celów oraz zadań do wykonania, zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej. Określone w ten sposób cele cząstkowe powinny prowadzić w konkretnym kierunku do wyznaczenia celu nadrzędnego.

Aby plan kariery był kompletny musisz określić strategię realizacji każdego z zadań i wiedzieć, jak to praktycznie zrobić. Osiąganie nawet niedużych celów może dać Ci poczucie sukcesu, zwiększyć Twoja pewność siebie i motywację do kolejnych działań. Warto co jakiś czas wrócić do swego planu kariery, by przypomnieć sobie swoje priorytety, poszczególne cele i ramy czasowe w jakich maja być one zrealizowane.

Na koniec zapamiętaj, że:
• Aby osiągnąć cele trzeba umieć na bieżąco dostosowywać się do zmieniających się okoliczności, czyli wykazywać się łatwością adaptacji i elastycznością;
• Umiejętność konsekwentnego trzymania się wytyczonego celu, mimo porażek i trudności, odróżnia ludzi wybitnych od przeciętnych, którzy nie odnoszą sukcesów;
• Prawdziwa i trwała wielkość człowieka odznacza tych, którzy mają wyjątkowa kombinację cech takich jak: unikalny talent, pomysł na siebie i swoja działalność, silną motywację, gotowość na porażki i umiejętność wyciągania z nich wniosków, otwartość na opinię ludzi oraz elastyczność zachowania, kreatywność i w pewnym stopniu szczęście.

Mam nadzieję, że artykuł okazał się pomocny dla Ciebie, a zastosowanie przedstawionych pomysłów przyniesie Ci pozytywne rezultaty, a tym samym przybliży do wzrostu zarobków i satysfakcji zawodowej.

Moc z Tobą
Pozdrawiam
Tomasz Kołdrowski – Life&Career Coach, Konsultant Kariery

Ps. Jeśli chcesz dokonać wnikliwej analizy Twego potencjału osobistego i zawodowego, chcesz bym pomógł Ci w odkryciu i rozwinięciu talentów, naturalnych predyspozycji i obraniu właściwej ścieżki kariery, jeśli potrzebujesz zaprowadzić głębsze zmiany w swym życiu prywatnym i zawodowym, szukasz kompleksowej pomocy z zakresu life&career coachingu, doradztwa zawodowego, czuj się swobodnie kontaktując się ze mną. Zapoznaj się z moją ofertą, umów na sesję demo. To pozwoli nam stwierdzić czy chcemy ze sobą pracować i dopasować najlepszą formę pomocy.

Podziel się na:
  • Print
  • Digg
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • Blogplay
  • Blogger.com
  • RSS
  • Twitter
  • Wykop

O Tomasz Kołdrowski

Tomasz Kołdrowski - Life&Career Coach, Konsultant, Diagnosta talentów. Prywatnie miłośnik samorozwoju, meloman, pasjonat turystyki górskiej i rowerowej. Poprzez merytoryczne artykuły, szkolenia, doradztwo i coaching pomagam moim klientom realizować cele życiowe, mądrze kształtować swoja karierę, znajdować balans między życiem prywatnym a zawodowym, inspiruję, motywuję, wspieram w odkryciu misji życiowej i w rozwoju potencjału osobistego. Jeśli szukasz profesjonalnego wsparcia w realizacji najważniejszych celów prywatnych i zawodowych oraz w przeprowadzaniu fundamentalnych zmian życiowych koniecznie skontaktuj się ze mną i umów się na bezpłatną konsultację. Forma - rozmowa na skype/tel lub na żywo ( Warszawa ) Czas - 60 minut Poznamy się, opowiesz mi o swojej sytuacji, problemach, trudnościach, wyzwaniach i marzeniach. Dokonam diagnozy Twojej sytuacji, pomogę Ci ustalić generalny cel rozwojowy i opracować plan działania. Poznasz mnie, moje podejście, metody i wspólnie pomyślimy nad wizją naszej potencjalnej współpracy. Napisz używając zakładki Kontakt lub bezpośrednio na maila: coachingdlaciebie( małpka ) wp.pl
Ten wpis został opublikowany w kategorii Kariera zawodowa i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *