Job Coaching

 

COACHING KARIERY 

Wykreuj swoją przyszłość zawodową!

A CO TO JEST TEN CAŁY COACHING KARIERY???

Career Coaching – interaktywny, holistyczny, głęboki proces samoświadomości, diagnozy potencjału osobistego, badania potrzeb, aspiracji, wytyczania długofalowego kierunku zawodowego i sposobów jego realizacji. Idealny dla wszystkich, którzy pragną odkryć i realizować swoje zawodowe powołanie, poznać swoje talenty, predyspozycje, mocne strony, dokonać fundamentalnych zmian w karierze, poprawić efektywność, awansować, zwiększyć zarobki, odnaleźć skuteczną strategię na zapewnienie sobie długoterminowo szczęścia, samorealizacji, satysfakcji i sukcesów zawodowych.

Coaching to znana, ceniona i bardzo efektywna metoda osobistego i zawodowego doskonalenia, która opiera się na założeniu, że wszystko czego potrzebujesz do osiągnięcia życiowych celów masz już w sobie. Czasem po prostu o tym nie wiesz, nie wierzysz że masz ogromne zasoby lub o nich nie pamiętasz. Coaching pomoże Ci je odkryć, rozwinąć i nauczy w jaki sposób je efektywnie wykorzystywać w życiu prywatnym i zawodowym.

Moim zadaniem, jako Coacha jest wspieranie Ciebie w tym procesie samopoznania, samorozwoju, w nabywaniu przydatnych kompetencji społecznych i zawodowych, motywowanie do podejmowania aktywności, monitorowanie działań podjętych w kierunku zmiany Twej sytuacji życiowej i zawodowej.

Tak więc Job Coaching/Career Coaching, to bardzo skuteczny, holistyczny i głęboki proces rozwojowy, który polega na wspieraniu Ciebie w rozwoju kariery zgodnie z Twymi aspiracjami zawodowymi i wartościami życiowymi.

Jako Coach będę wspierał Cię w obiektywnej ocenie własnej sytuacji, tak byś samodzielnie mógł ocenić swoje bieżące szanse i możliwości, własne umiejętności, kwalifikacje, mocne strony, a następnie określił, jakie swoje kwalifikacje, zdolności chciałbyś wykorzystywać w pracy i co tak naprawdę jest dla Ciebie najważniejsze w życiu zawodowym. Dzięki mnie zrozumiesz jakie cechy, umiejętności potrzebujesz w sobie rozwinąć, aby świadomie pokierować własną karierą. W rezultacie podejmiesz konkretne działania, dzięki którym uzyskasz większą satysfakcję z własnego rozwoju zawodowego.

Jak wygląda proces Career Coaching?

Pierwsza konsultacja ( sesja zerowa )

Cel konsultacji:

 • Nawiązanie relacji, poznanie się wzajemnie;
 • Analiza i diagnoza twojej aktualnej sytuacji zawodowej, identyfikacja wyzwań, problemów i dotychczas podjętych działań;
 • Poznanie twoich potrzeb i wsparcie w wyznaczeniu Celu na Proces Coachingowy;
 • Odkrycie twych najgłębszych wartości i korzyści związanych z realizacją celu oraz zbudowanie potężnej motywacji wewnętrznej;
 • Omówienie zasad współpracy i formalności ( role, zasady, prawa, ustalenie formy, częstotliwości i ilości spotkań, płatności, dokumentacja );
 • Podjęcie decyzji odnośnie naszej dalszej współpracy ( podpisanie kontraktu )

Czas trwania: 60 minut

Forma: online ( telefon, skype )

Proces Coachingowy

Etap I – CEL

Wyznaczenie, doprecyzowanie i zwymiarowanie wg metody SMART Celu Procesowego ( długoterminowego ), czyli oczekiwanego finalnego efektu naszej współpracy oraz celu na poszczególną sesję.

Etap II – Rzeczywistość

Pomogę Ci określić miejsce w którym jesteś, punkt startowy, zidentyfikować, to co do tej pory udało ci się w tym obszarze osiągnąć, co już umiesz, co działa, twoje dotychczasowe doświadczenia, osiągnięte efekty. Ocenimy bardzo realnie twoje aktualne położenie względem wyznaczonych celów, do których realizacji zmierzasz.

Etap III – Opcje

Opracowanie potencjalnych sposobów realizacji celu, identyfikacja wszelkich możliwych strategii i rozwiązań. Analiza kilku opcji pod kątem skuteczności, dostępności i trafności. Wybranie najlepiej rokującej strategii i zbudowanie planu działania. Zidentyfikowanie wszelkich zasobów wewnętrznych i zewnętrznych oraz szans i zagrożeń. Opracowanie potrzebnej wiedzy, umiejętności, wsparcia oraz sposobów na zminimalizowanie ryzyk stworzenie planów awaryjnych.

Etap IV – Działanie

Jest to etap wdrażania planu działania, strategii i technik prowadzących do realizacji celów. Raportujesz mi swoje postępy, dzielisz się swymi doświadczeniami. Razem analizujemy twe sukcesy i porażki. Pomagam ci wyciągnąć konstruktywne wnioski, uczyć się, rozwijać i modyfikować twoje działania do skutku. Daję ci konstruktywne informacje zwrotne, pozytywne wzmocnienie, motywację, inspirację i pomagam rozwiązać wszelkie trudności.

 1. Ustalenie etapów, kroków milowych, celów pośrednich ujętych w konkretne ramy czasowe.
 2. Działanie plus moje wsparcie odnośnie motywacji, determinacji i informacji zwrotnej.
 3. Monitoring, korekty, ulepszanie.
 4. Świętowanie osiągnięcia celu.

Forma pracy: online ( mail, telefon, skype )

Długość procesu: od 1 do 6 miesięcy

Ilość i częstotliwość sesji: 4-12 sesji w odstępach 1-2 tygodniowych

Tak więc Job Coaching/Career Coaching, to bardzo skuteczny, holistyczny i głęboki proces rozwojowy, który polega na wspieraniu Ciebie w rozwoju kariery zgodnie z Twymi aspiracjami zawodowymi i wartościami życiowymi.

Jako Coach będę wspierał Cię w obiektywnej ocenie własnej sytuacji, tak byś samodzielnie mógł ocenić swoje bieżące szanse i możliwości, własne umiejętności, kwalifikacje, mocne strony, a następnie określił, jakie swoje kwalifikacje, zdolności chciałbyś wykorzystywać w pracy i co tak naprawdę jest dla Ciebie najważniejsze w życiu zawodowym. Dzięki mnie zrozumiesz jakie cechy, umiejętności potrzebujesz w sobie rozwinąć, aby świadomie pokierować własną karierą. W rezultacie podejmiesz konkretne działania, dzięki którym uzyskasz większą satysfakcję z własnego rozwoju zawodowego.

CZY TO JEST DLA MNIE?

Masz poczucie, że Twoja kariera stanęła w miejscu i że się nie rozwijasz?

Nie lubisz swojej pracy, zawodu, firmy, branży i coraz bardziej frustruje cię ta sytuacja?

A może to inni wokół Ciebie awansują, mają ciekawsze zadania i czerpią więcej satysfakcji ze swojej działalności zawodowej?

Twoja praca Cię nudzi, frustruje, stresuje, wypala i czujesz, że najwyższy czas na konkretne zmiany?

A może szukasz pracy, bo poprzednia nie spełniła Twoich oczekiwań?

A może w obecnej pracy czujesz się nie doceniany i zastanawiasz się nad jej zmianą?

Może też jest tak, że ciągle zmieniasz pracę i nigdzie nie możesz zagrzać miejsca na dłużej?

Cokolwiek nie odpowiada Ci w Twoim życiu zawodowym wiedz, że pracując nad sobą możesz dokonać znaczących zmian w swoim otoczeniu! Spędzasz w pracy większość swojego czasu, więc warto zadbać o to, żeby ten dobrze wykorzystać. Zasługujesz na to, żeby mieć satysfakcjonującą pracę, a jednocześnie cieszyć się  uznaniem i otrzymywać odpowiednie wynagrodzenie. Zadbaj o to, żeby mieć dobre relacje ze swoim przełożonym, ze swoimi współpracownikami, z podwładnymi i z klientami.

Jako Twój coach wesprę Cię znalezieniu odpowiedniej dla Ciebie pracy, dokonaniu satysfakcjonujących Cię zmian w lub osiągnięciu sukcesu zawodowego.

Wspólnie:

 • zdefiniujemy, jaka praca jest dla Ciebie stworzona i co da Ci poczucie satysfakcji w pracy, a może się okazać, że Twoja drabina na szczyt kariery zawodowej była do tej pory przystawiona nie do tej ściany, co trzeba;
 • wytyczymy plan, który przybliży Cię do znalezienia odpowiedniej dla Ciebie pracy, lub pomoże Ci w dokonaniu satysfakcjonujących Cię zmian w Twoim życiu zawodowym.

Twoja praca zajmuje większą część Twojego życia, a Ty masz realny wpływ na Twoje życie.

Jasno definiując swoje wartości i cele zawodowe oraz pracując w kierunku ich zrealizowania, przejmiesz kontrolę nad swoim życiem zawodowym i każdego dnia będziesz dążyć do tego, żeby było takie, jakie chcesz mieć.

Najlepszym sposobem na dokonanie fundamentalnych zmian na lepsze w swojej karierze zawodowej jest skorzystanie z profesjonalnej pomocy.

Zapraszam Cię serdecznie do skorzystania Programu – Coaching Kariery i Doradztwo Zawodowe.

 

TAK WIĘC DLA KOGO TO JEST?

Ten rodzaj coachingu kieruję do wszystkich zainteresowanych:

 • poszukiwaniem zawodowego powołania
 • startem w karierze
 • wytyczaniem ścieżki kariery
 • przygotowaniem się do awansu
 • tematyką wypalenia zawodowego
 • zmianą pracy / branży
 • wejściem / powrotem na rynek pracy
 • wzmacnianiem pewności siebie i zarządzanie stresem
 • rozwojem zachowań i kompetencji niezbędnych w twojej pracy

A CO KONKRETNIE BĘDZIESZ Z TEGO MIAŁ?

Kluczowe korzyści jakie zyskasz z  coachingu kariery:

 1. Pełna analiza kariery, tzw. osobistych wartości, interesów i preferencji, aby odkryć: KIM NAPRAWDĘ JESTEM?
 2. Zidentyfikowanie i wyjaśnienie: CZEGO NAJBARDZIEJ CHCE?
 3. Stworzenie i opracowanie strategii: W JAKI SPOSÓB OSIĄGNĄĆ CELE?
 4. Korzystanie z procesu planowania kariery, budowania swojej strategii rozwoju: JAKI PLAN/DROGĘ WYBRAĆ?
 5. Zidentyfikowanie mocnych stron i ich zastosowania w rozwijaniu doświadczenia: CZYM DYSPONUJĘ?
 6. Poznasz znaczenia kontaktów i informacji o trendach, np. w organizacji, otoczeniu biznesowym, które wpływają na obecne i przyszłe miejsca pracy, CO JUŻ WIEM?
 7. Praca w ustaleniu odpowiednich celów zawodowych i Indywidualnego Planu Rozwoju, który będzie wspierać aspiracje zawodowe. JAKI JEST MÓJ INDYWIDUALNY PLAN ROZWOJU?

Job Coaching w moim wykonaniu jest rozszerzony o elementy doradztwa zawodowego.

Stosuję najlepsze narzędzia doradczo-coachingowe, opracowane przez czołowych światowych menadżerów, trenerów zarządzania i liderów HR. Dzięki takiemu podejściu mój proces coachingowy jest unikalny i konkurencyjny.

Ty jako mój Klient otrzymujesz wartość dodaną w postaci następujących dodatkowych korzyści:

Gotowe Programy Doradczo – Coachingowe

 • Rozwój samoświadomości zawodowej. Dzięki specjalnie przygotowanym testom i kwestionariuszom poznasz swój typ inteligencji wielorakiej, poziom odporności na stres, samoocenę, styl podejmowania decyzji, umiejętności, typ zawodowy i predyspozycje zawodowe – Twoje Zawodowe JA;
 • Odkryjesz swoich 5 wiodących talentów oraz mocne strony dzięki Testowi Instytutu Gallupa. Opracujesz sposoby na ich lepsze wykorzystanie i rozwój w codziennym życiu. Stworzysz sposób na poradzenie sobie ze swymi słabymi stronami. To sprawi, że zyskasz większą efektywność – Mocne Strony;
 • Zdiagnozuję Twoje wszystkie talenty ( metaprogramy ) oraz poznasz ich rolę w zarządzaniu własną karierą – Metaprogramy;
 • Zbadam do jakich Kultur Organizacyjnych, Stanowisk i Ról Zespołowych najbardziej pasujesz oraz na ile jesteś dopasowany do swej aktualnej pracy. Z moją pomocą opracujesz plan zmiany ścieżki kariery, dzięki czemu lepiej wykorzystasz swoje talenty z korzyścią dla siebie i firmy. Będziesz odpowiednim człowiekiem na właściwym miejscu – Praca Szyta Na Miarę;
 • Poznasz swój aktualny system wartości i sprawdzisz czy wspiera Cię on w osiągnięciu sukcesu zawodowego. Przetransformujesz swój system i hierarchię wartości, aby w jak największym stopniu prowadził Cię do celu i dawał poczucie satysfakcji zawodowej – Wartościowa Praca;
 • Przyjrzysz się swoim największym pasjom, zainteresowaniom i z moją pomocą opracujesz sposoby na to jak zarabiać na swej pasji – Pracuj z Pasją;
 • Wyznaczysz najbardziej spójną z Tobą misję zawodową, sposoby jej realizacji oraz konkretny plan działania – Misja Zawodowa;
 • Nauczę Cię jak tworzyć niezwykle skuteczne dokumenty aplikacyjne, które pozytywnie wyróżnią Cię na tle innych kandydatów i wielokrotnie zwiększą Twe szanse na zdobycie wymarzonej pracy – CVLM;
 • Przygotuję Cię do rozmowy kwalifikacyjnej i nauczę autoprezentacji i skutecznej sprzedaży swoich kompetencji na rynku, dzięki mocnym i zaawansowanym technikom marketingu i perswazji – Rozmowa Kwalifikacyjna;
 • Poznasz skuteczne sposoby na zdobycie odpowiedniej dla Ciebie pracy zarówno w sposób standardowy jak i niestandardowy. Nauczę Cię, jak efektywnie pokonać konkurencję na rynku i zdobywać pracę bez klasycznego CV, listu motywacyjnego, rozmowy kwalifikacyjnej z pominięciem działu personalnego – Strategia 4W;
 • Zyskasz cenne informacje i konkretne strategie, dzięki którym zagwarantujesz sobie długofalowy sukces zawodowy w każdej firmie – Kariera na 5;
 • Pomogę Ci w wystartowaniu z własnym Biznesem. Dzięki pracy ze mną wyznaczysz: misję, wizję, cele strategiczne, wartości swej firmy. Nauczę Cię jak określić swoją specjalizację, niszę, grupę docelową, przeanalizować rynek i konkurencję. Pomogę Ci w w tworzeniu wartościowych produktów i usług, które będą odpowiedzią na potrzeby Twoich klientów. Nauczę Cię strategii, które sprawią, że poradzisz sobie z konkurencją i zwiększysz swe szanse na stanie się liderem na rynku. Poznasz zaawansowane techniki marketingowe i sprzedażowe, które zapewnią Tobie wymarzone dochody i długofalowy sukces biznesowy – Biznes Start;
 • Audyt Zasobów Ludzkich w Twej firmie. Pomogę Ci wdrożyć w Twojej firmie system zarządzania zasobami ludzkimi. Dostaniesz ode mnie wsparcie w procesach HR ( tworzenie kultury organizacyjnej, tworzenie struktury personelu, opisy i wartościowanie stanowisk, profile kompetencyjne, nauczę Cię procesu meta-rekrutacji i selekcji pracowników, zdiagnozuję wymagane talenty na stanowisku pracy, nauczę sposobu diagnozowania talentów i kandydatów, technik selekcji i rekrutacji, jak zatrudniać najlepszych pracowników, program zarządzania talentami w organizacji, rozwój kompetencji biznesowych, motywowanie, ocenianie, dyscyplinowanie, wskazówki szkoleniowo rozwojowe – Audyt i Support HR.

DLACZEGO MIAŁBYŚ TO WŁAŚNIE MI ZAUFAĆ?

CZY ZNAM SIĘ NA TEJ ROBOCIE???

Czy jestem Coachem, którego szukasz?

MOJE ATUTY

 • Unikalna i sprawdzona wiedza ekspercka z zakresu life&job coachingu, nlp, interwencji kryzysowej, rozwoju osobistego etc…
 • Bezcenne doświadczenie życiowe i zawodowe, własna kolekcja porażek i sukcesów oraz indywidualna historia zmiany osobistej;
 • Powołanie zawodowe, wiedza, umiejętności i praktyka w pomaganiu ludziom w rozwiązywaniu problemów,  realizacji marzeń, wydobywaniu i rozwijaniu ich potencjału oraz wsparcie w tworzeniu szczęśliwego, ciekawego i harmonijnego życia.

Pracując w dużych i małych firmach o różnych profilach, branżach i na różnych stanowiskach zdobyłem oprócz cennego doświadczenia głęboki wgląd w najważniejsze zagadnienia zawodowe tj:
• Rodzaje struktur organizacyjnych oraz ról zespołowych;
• Specyfika branż i zawodów;
• Koncepcja zarządzania personelem, rozwijania talentów, budowania ścieżek karier;
• Zagadnienia rekrutacji i selekcji pracowników na stanowiska różnego szczebla;
• Wpływ naturalnych wzorców zachowania, talentów, wartości, typów osobowości, temperamentu i predyspozycji zawodowych pracownika na długofalowe sukcesy i samorealizację w pracy;
• Najczęstsze problemy, wyzwania i cele pracowników na różnych stanowiskach;

Podczas edukacji i zdobywania praktyki coachingowej nabyłem dużo specjalistycznej wiedzy i umiejętności z dziedzin:
• Rekrutacja i selekcja pracowników;
• Zarządzanie personelem i talentami;
• Zarządzanie strategiczne, zarządzanie przez cele, negocjacje;
• Efektywność osobista i rozwój zawodowy;
• Branding, PR, marketing internetowy, e-biznes;
• Efektywne sposoby zdobywania pracy;
• Analiza systemowa i zarządzanie projektami;
• Coaching, NLP, RTZ, The Work;
• Najlepsze światowe metodologie i narzędzia zmiany osobistej;
• Doradztwo zawodowe i coaching kariery.

Moja specjalizacja to life&job coaching, ponieważ te tematy, z racji mego doświadczenia, wiedzy, kompetencji są mi najbliższe. Życie prywatne i zawodowe silnie na siebie wpływają, a praca w życiu każdego człowieka stanowi integralną część naszej ziemskiej aktywności i wszelkich reguł życia w społeczeństwie. Spędzamy w niej większą część dnia i życia, dlatego warto zadbać o to, by być w niej szczęśliwym, spełnionym i dobrze przeżyć ten czas.

Pomagam doświadczonym specjalistom, menadżerom i freelancerom w stworzeniu i zbudowaniu właściwej kariery zawodowej oraz w rozwiązaniu największych problemów i realizacji najważniejszych celów.


Dzięki współpracy ze mną klienci osiągają większą samoświadomość, odkrywają i realizują swoją misję życiową i zawodową. Prowadzą bardziej zrównoważone i satysfakcjonujące życie, lepiej radzą sobie z emocjami, nawykami i biorą całkowitą odpowiedzialność za swoje życie.

Jako Coach w mej pracy:
• Realizuję moją Misję Zawodową, czyli mój długofalowy kierunek;
• Wypełniam moje najważniejsze role zawodowe;
• Realizuję swe główne wartości;
• Wykorzystuję swoje talenty, mocne strony, pasje i rozwijam mój potencjał;
• Zaspokajam najistotniejsze potrzeby mych klientów


Czy Ty podobnie myślisz o swej obecnej pracy?
Jeśli nie to chyba powinniśmy się spotkać na dłuższą rozmowę!

NO DOBRA, PRZEKONAŁEŚ MNIE. WCHODZĘ W TO!!!

ZOSTAŃ MOIM COACHEM!

Jeśli chcesz popracować nad najważniejszymi wyzwaniami i celami życia prywatnego i zawodowego.
Jeśli chcesz wprowadzić wreszcie upragnione zmiany na lepsze i zacząć żyć tak jak chcesz, czyli na Twoich warunkach.

Koniecznie skorzystaj z tej możliwości!!!

Umów się już dziś na pierwszą bezpłatna konsultację/sesję demo ( live lub online ). Porozmawiamy o Twoich marzeniach, celach, wyzwaniach, problemach oraz oczekiwaniach względem naszej wspólnej pracy. Przedstawię Ci moje metody pracy, logistykę i przeprowadzę z Tobą krótka sesję demonstracyjną, aby łatwiej było Ci doświadczyć korzyści i wartości płynących z inwestycji w coaching.

COACHING KARIERY Ci w tym pomoże.

 Tak więc nie zwlekaj dłużej, tylko weź życie zawodowe w swoje ręce.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY ZE MNĄ

Umów Się Już Teraz Na Darmową Konsultację

Jak to będzie wyglądać?

 1. Opowiem Ci o mnie, metodach, standardach i warunkach współpracy.
 2. Przedstawisz mi swe cele, wyzwania, obiekcje i oczekiwania.
 3. Dokonamy diagnozy Twej obecnej sytuacji i  ustalimy cele rozwojowe.
 4. Wspólnie podejmiemy decyzję, co do dalszej komercyjnej współpracy.

KONTAKT

Aby zamówić coaching skontaktuj się ze mną przez FORMULARZ KONTAKTOWY dostępny na stronie lub napisz do mnie maila, wpisując w tytule ,, Coaching”.

mail:   coachingdlaciebie@wp.pl

Poniżej masz linki do ankiet. Pobierz je, wypełnij i odeślij na mego maila.

Czy coaching jest dla Ciebie

Ankieta Pre-coachingowa

Tomasz Kołdrowski – Life&Career Coach, Konsultant Kariery, Diagnosta Potencjału Zawodowego

Poznaj opinie klientów – TESTYMONIALE

Więcej o coachingu w zakładce FAQ i w artykule FAQ – najczęstsze pytania o coaching

 

Podziel się na:
 • Print
 • Digg
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Blogger.com
 • RSS
 • Twitter
 • Wykop