Jak zbudować szczęśliwą karierę zawodową?

Kluczowe czynniki udanej kariery


Co decyduje o udanej karierze i szczęściu w pracy?

Chciałbym, abyś spróbował sam przyjrzeć się swojej obecnej pracy. Stwórz i odkryj swoją własną definicję udanej kariery oraz wizję idealnej pracy. W tym celu zadam Ci kilka istotnych pytań. Odpowiedz na nie szczerze.

• Jak czujesz się w swojej obecnej pracy? Jakie emocje, uczucia najczęściej z nią kojarzysz? Jakich stanów doświadczasz?
• Czy doświadczasz jednego lub więcej z poniższych odczuć względem swojej pracy zawodowej? Uczucia te to: znudzenie, wypalenie, frustracja, stres, poczucie zastoju kariery, zarobków i rozwoju.
• W obecnej pracy realizujesz swe główne wartości, czy raczej musisz się nim sprzeniewierzać, aby jakoś egzystować?
• Czy Twoja praca jest dla Ciebie pasjonująca, ekscytująca? Czy jest w jakimś sensie powiązana z pasjami i zainteresowaniami? A może Cię nudzi, nie interesuje lub jej nienawidzisz?
• W pełni wykorzystujesz w swojej pracy Twoje wykształcenie, wiedzę z kursów, książek, doświadczenie i dotychczasowe zdobycze, sukcesy czy może zmagasz się z zupełnie innymi obszarami, tematami zupełnie z innej bajki? Czy Twój potencjał zawodowy w pełni wykorzystujesz i rozwijasz, czy może jednak czujesz jak jest on uśpiony a Ty z każdym dniem usychasz?
• Czy uważasz, że jesteś dobrze dopasowany do firmy i stanowiska na jakim pracujesz? Czy wiesz do jakich ról zespołowych masz naturalne predyspozycje?
• Masz świadomość swoich mocnych i słabych stron, talentów, naturalnych predyspozycji zawodowych i w pełni je wykorzystujesz, czy może Twa świadomość jest mizerna w tym zakresie i poruszasz się trochę po omacku w budowaniu swej kariery?
• Czy wiesz już jaka jest Twa misja zawodowa, jaki jest Twój długofalowy kierunek kariery? Komu i w czym chcesz pomagać? Jaką wartość chcesz dać światu?

I jak Twój bilans wypada? Jak finalnie postrzegasz swoje życie zawodowe? Jak obecnie rysują się Twe szanse na rozwój zawodowy? Czy czujesz, że jesteś właściwym człowiekiem na właściwym miejscu? Czy chcesz nadal iść tą drogą?

Wiedz, o tym, że jeśli większość odpowiedzi na te pytania Cię nie satysfakcjonuje lub nawet frustruje, to nie wróży to dobrze. Długofalowo będzie to prowadzić do wypalenia zawodowego, znudzenia, zmęczenia, stresu, braku wiary w siebie, zastoju w karierze, co finalnie może przełożyć się na problemy zdrowotne, emocjonalne i finansowe.
Mając tą świadomość dobrze jest określić najpierw, czego na pewno nie chcesz. Następnie na zasadzie tworzenia przeciwieństw stworzyć wymarzony obraz idealnej pracy. Aby ułatwić Ci to zadanie zapoznaj się z dalszą częścią artykułu, jaki dla Ciebie przygotowałem. Pozwoli Ci to poznać najnowsze badania naukowe, statystyki dotyczące satysfakcji zawodowej oraz moje wnioski i przemyślenia, do jakich doszedłem na bazie własnych doświadczeń zawodowych i dzięki pracy z klientami w obszarze zawodowym.

Sukces i szczęście w pracy

Wiedz o tym, że najbardziej skuteczni menadżerowie w firmach zdają sobie już coraz częściej sprawę, że istnieje pewna skuteczna strategia, aby długofalowo zwiększać motywację, zaangażowanie i lojalność pracowników względem firmy. Ta strategia to, umożliwianie pracownikom wykonywania tego, co lubią, w czym czują się mocni i do czego są stworzeni. Praca również musi być ważna i zgodna z najgłębszymi wartościami pracowników. Poza tym pracownik musi być dopasowany do pełnionej roli zespołowej. Ta strategia finalnie poprawia osiągane przez nich wyniki i wpływa na sukces firmy.

Niestety od lat wielu menadżerów błędnie uważa, że ich głównym zadaniem w firmie jest praca nad słabymi stronami swoich podwładnych. Jest to nieskuteczna i odchodząca już do lamusa strategia łatania dziur.

Na podstawie badań instytutu Gallupa wynika, że zwolennikiem strategii łatania dziur jest aż 59% menadżerów w USA i 62% w Wielkiej Brytanii. Potwierdzeniem na to są wyniki badania, podczas którego pracownicy w USA stwierdzili, że jedynie przez 17% czasu wykorzystują swoje mocne strony, natomiast pracownicy w Wielkiej Brytanii jedynie w 15%.
Z kolei inne badania Instytutu Gallupa wskazują, iż aż 55% ankietowanych wykazuje brak zaangażowania w pracy, a 16% aktywnie demonstruje swoje negatywne nastawienie do pracodawcy. Tylko 29% pracowników w USA i Kanadzie twierdziło, że czują się naprawdę zaangażowani i z entuzjazmem wykonują swoją pracę.
Inne badania pokazują, że aż 80% pracowników jest źle dopasowanych do stanowisk jakie zajmują. Przez to niestety nie wykorzystują swych mocnych stron, mają przeciętne wyniki, czują wypalenie, frustrację, znudzenie i to wszystko razem przekłada się finalnie na zaangażowanie, motywację, satysfakcję zawodową, jak i na rozwój kariery, wynagrodzenie i długotrwały brak sukcesów.

Osiągnięcia biznesowe i zawodowe, a sukces rynkowy firmy

Instytut Gallupa przez 25 lat obserwował wybrane firmy oraz prowadził wywiady z około milionem pracowników. W wyniku, zidentyfikowano cechy wspólne dla firm odnoszących trwały sukces rynkowy, a więc i sukces finansowy.
Statystyczną pewność trwałego sukcesu rynkowego mają te firmy, których pracownicy odpowiadają TAK na pytania – zwane indeksem Q12 lub G12.

1. Czy wiem czego oczekują ode mnie w pracy?
2. Czy mam do dyspozycji odpowiednie narzędzia?
3. Czy codziennie robię to, co potrafię najlepiej?
[80% pracowników w firmach z 36 krajów odpowiada NIE]
4. Czy w pracy liczy się moje zdanie?
5. Czy szefowi lub komuś innemu na mnie zależy?
[Pytania od 1 do 5 korelują dodatkowo z niskim poziomem rotacji kadr, co znaczy, że w firmach, w których pracownicy odpowiadają TAK na te pięć pytań, ludzie rzadko odchodzą z pracy z własnej woli.]
6. Czy w ciągu ostatnich 7 dni byłem choć raz doceniony?
7. Czy ktokolwiek zachęca mnie, abym się rozwijał?
8. Czy mam poczucie, że praca, którą wykonuje jest ważna?
9. Czy znalazłem w pracy mojego najlepszego przyjaciela?
10. Czy moim współpracownikom zależy, żeby pracować jak najlepiej?
11. Czy mam w pracy możliwość dokształcania się i rozwoju?
12. Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy rozmawiałem z kimś o moich postępach?

Nie oznacza to, że tradycyjne atrybuty sukcesu rynkowego, tj. dobry produkt, nowoczesne technologie, wykwalifikowani sprzedawcy itp. nie są ważne. Oznacza to jedynie, że firmy z grupy „G12” osiągają te atrybuty szybciej, mniejszym kosztem i na dłużej niż pozostałe. Bo kto ma pracowników dobrze osadzonych na stanowiskach, wyposażonych w dobre narzędzia, chcących pracować jak najlepiej, czujących się w pracy dobrze, mających wpływ na to, co dzieje się w firmie i mogących zaspokajać potrzebę rozwoju osobistego, ten będzie miał dobry innowacyjny produkt, nowoczesne technologie, dobry marketing, profesjonalną sprzedaż.
Jestem ciekaw, jak odpowiesz Ty na te pytania.

Tak więc zapewne zastanawiasz się, które czynniki gwarantują udaną karierę, szczęście w pracy i sukces zawodowy. Musisz przede wszystkim zyskać samoświadomość oraz odkryć i wyznaczyć swoją misję zawodową. Następnie opracować najbardziej optymalny sposób na realizację tej misji.

Zacznijmy od Samoświadomości.

Czym dla Ciebie jest samoświadomość?
Jak nazwa sugeruje jest to stan świadomości samego siebie, swojej obecności, indywidualności, tego kim jesteś, jaki jesteś, po co żyjesz, pracujesz, jaka idea Ci przyświeca, jakie jest Twoje miejsce w społeczności, w której żyjesz.
W kontekście zawodowym, kiedy mowa o pracy to najważniejszą rzeczą jest poczucie spełnienia, jakie dzięki niej osiągasz. W drodze do spełnienia zawodowego najważniejsze jest Twoje nastawienie do pracy. Nastawienie, samoświadomość i zrozumienie siebie to kluczowe czynniki sukcesu i szczęścia w pracy.
Nie od dziś wiadomo, że osoby, które czują się szczęśliwe są bardziej zmotywowane, efektywne, zaangażowane i wpływają pozytywnie na swoje otoczenie.
To z kolei ewidentnie przekłada się na wysokość ich zarobków, satysfakcję z pracy, awanse, a wraz z nimi większa władzę, uznanie, komfort i wpływ.

Nasze podstawowe nastawienie ma wyraźny wpływ na poczucie zadowolenia i spełnienie w pracy. W 1977 roku dr Amy Wrześniewski – psycholog organizacji i profesor biznesu na Uniwersytecie Nowojorskim dzięki swoim badaniom naukowym wykazał, że pracowników można podzielić na 3 kategorie:
1. Pracownicy traktujący swoją pracę wyłącznie jako sposób zarobkowania.
2. Pracownicy , którzy postrzegają pracę głównie jako możliwość zrobienia kariery.
3. Osoby, uważające swoją pracę za powołanie, coś do czego są stworzenia. Postrzegają oni swoją działalność zawodową jako znaczącą, mająca wyższy cel, ważną dla społeczeństwa czy świata.

Jak myślisz, które osoby czerpią największa satysfakcję z pracy i największe ogólne zadowolenie z życia?
Jest to oczywiście grupa trzecia, czyli te osoby, które przede wszystkim uważają swoja pracę za powołanie.
Co należy zrobić, aby praca stała się dla Ciebie prawdziwym powołaniem?
Oczywiście odpowiedź jest oczywista. Musisz odkryć swoją Misję Zawodową oraz podjąć niezbędne działania służące jej realizacji. Wówczas bez względu na to, co to będzie za praca stanie się ona dla Ciebie prawdziwym powołaniem.

Czym jest w takim razie ta misja zawodowa?

Misja zawodowa to unikalne powołanie, jest to nadrzędny cel, który Cię musi pociągać, motywować do działania i pchać ku przyszłości jakiej pragniesz. Jest to rodzaj tkaniny wyplatanej z kilku różnych nitek: pasji, wartości i talentów. To właśnie świadomość poczucia misji jest tym czynnikiem, który odróżnia ludzi sukcesu, od reszty.
Pewnie zapytasz teraz: Co muszę zrobić, by odkryć i zdefiniować swoją Misję zawodową?
Już Ci odpowiadam.

Musisz zyskać prawdziwą samoświadomość i odkryć:
• Swoje pasje
• Swoje wartości
• Swoje talenty
• Mocne strony i predyspozycje zawodowe
• Uświadomić sobie swoją unikalną wiedzę, zasoby wewnętrzne i zewnętrzne , doświadczenie zawodowe i przekłuć to w pieniądz
• Potrzeby innych ludzi, które chcesz zaspokajać.

Twoje Pasje

Aby mieć prawdziwą satysfakcję zawodową musisz przede wszystkim kochać to co robisz.
Musisz odkryć swe największe pasje, to co zawsze Cię fascynowało, inspirowało, to czemu uwielbiasz poświęcać swój czas i wkładać w to dużo energii. Jest to niezwykle ważne, aby odkryć swoje najgłębsze pasje, bo w nich często może tkwić to co naprawdę nam w duszy gra i czemu możemy poświęcać się bez reszty. Czyż nie fajnie byłoby móc pracować z pasją, zarabiać na swych pasjach i czuć się spełnionym?

Twoje Wartości

Następnie musisz odkryć swój obecny system wartości oraz reguły nimi rządzące. Wartości są siłą sprawczą naszych działań i drogowskazem zawodowym, naszym wewnętrznym systemem GPS. Naprawdę warto je odkryć, przyjrzeć się im i zbadać czy przypadkiem nasz system wartości nie sprowadza nas na manowce i blokuje pełen rozwój zawodowy. Może okazać się, że pewne wartości trzeba będzie doprecyzować, zmodyfikować lub zmienić ich reguły.

Wiedz o tym, iż jeśli pracujesz w firmie, w której aby funkcjonować każdego dnia i odnosić sukcesy musisz sprzeniewierzać się swym najgłębszym wartościom, to nie osiągniesz długofalowego sukcesu i nabawisz się co najwyżej rozstroju nerwowego, frustracji i będziesz odczuwać zdrowotne skutki wewnętrznych konfliktów wartości. Pomogę Ci odkryć wartości odpychane i przyciągane i prawidłowo ustawić Twój GPS, aby naprowadził Cię na najlepsze wybory zawodowe.

Twoje Talenty

Kolejny krok, to praca nad odkrywaniem i rozwijaniem Twoich talentów, naturalnych predyspozycji , wzorców zachowania. Musisz dokonać diagnozy swych wiodących talentów, mocnych stron i predyspozycji zawodowych, aby łatwiej znaleźć dla siebie taki kontekst zawodowy, gdzie Twe naturalne wzorce zachowania i zdolności będą jak najbardziej dopasowane i pożądane. W tym kroku również warto zbadać do jakich kultur organizacyjnych i ról zespołowych masz naturalne predyspozycje. Dzięki temu znacznie zwiększysz swoje szanse na spełnienie zawodowe i wykorzystanie swego pełnego potencjału.

Twoje Zasoby, Wiedza i Doświadczenie

Kolejnym krokiem jest uzmysłowić sobie i docenić to, co w Tobie najcenniejsze, całą swoją wiedzę życiową, szkolną, zawodową, umiejętności, doświadczenie, know-how, zasoby wewnętrzne i zewnętrzne. Jak już to wypiszesz, to pomyśl, jaki możesz zrobić z tego praktyczny użytek, jak przekłuć to w produkty, usługi, potencjał zawodowy. W czym jesteś lub możesz być ekspertem, kto może Ci za to zapłacić, komu i jak możesz dzięki temu pomóc. W jakiej firmie, zawodzie może być to Twym majątkiem. Tu tworzysz pomysły na spieniężenie swojej wiedzy specjalistycznej, doświadczenia i zasobów.

Potrzeby ludzi i rynku pracy

Ostatni krok w budowaniu samoświadomości, to szukanie punktów wspólnych między Twymi pasjami, wartościami, talentami i potrzebami ludzi, które w największym stopniu będziesz w stanie zaspokajać poprzez swoją aktywność zawodową. Tu warto zastanowić się nad tym, jaką konkretną wartość możesz stworzyć dla ludzkości w postaci produktów i usług w oparciu o Twój osobisty potencjał, wiedze, doświadczenie, talenty, wartości i pasje.
Przejście przez te etapy finalnie znacznie ułatwi Ci odkrycie swojej misji zawodowej, powołania, długofalowego kierunku działania.

PODSUMOWANIE

Z dzisiejszego artykułu dowiedziałeś się:
• Co mówią badania Instytutu Gallupa na temat długofalowego szczęścia i sukcesu w pracy.
• Jak wyniki tych badań przekładają się na sukces biznesowy i rynkowy firm
• Poznałeś przepis na udaną karierę i spełnienie zawodowe
• Dowiedziałeś się, jakie elementy i dlaczego należy sobie uświadomić budując karierę
• Czym jest i czemu służy proces wyznaczenia misji zawodowej.

WEZWANIE DO DZIAŁANIA

Masz już gotową mapę i plan działania. Czekaj na kolejne artykuły, które poświęcę rozwinięciu tematów poruszonych w tym wpisie. Tymczasem podziel się ze mną w komentarzu, swoimi przemyśleniami lub doświadczeniami w tym temacie. Jeśli podoba Ci się ten artykuł i uważasz, że warto, by przeczytały go bliskie Ci osoby, udostępnij go na FB i daj like. Polub Fanpage SekretyRozwoju.

Tomasz Kołdrowski – Life&Career Coach, Konsultant, Diagnosta talentów

Przeczytaj też inne artykuły:

Pracuj z pasją

Zawodowy system nawigacji

Jak odkryć swoje talenty i mocne strony?

Poznaj swoje talenty – metaprogramy

Jak odkryć swoją misję zawodową?

Podziel się na:
  • Print
  • Digg
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • Blogplay
  • Blogger.com
  • RSS
  • Twitter
  • Wykop

O Tomasz Kołdrowski

Tomasz Kołdrowski - Life&Career Coach, Konsultant, Diagnosta talentów. Prywatnie miłośnik samorozwoju, meloman, pasjonat turystyki górskiej i rowerowej. Poprzez merytoryczne artykuły, szkolenia, doradztwo i coaching pomagam moim klientom realizować cele życiowe, mądrze kształtować swoja karierę, znajdować balans między życiem prywatnym a zawodowym, inspiruję, motywuję, wspieram w odkryciu misji życiowej i w rozwoju potencjału osobistego. Jeśli szukasz profesjonalnego wsparcia w realizacji najważniejszych celów prywatnych i zawodowych oraz w przeprowadzaniu fundamentalnych zmian życiowych koniecznie skontaktuj się ze mną i umów się na bezpłatną konsultację. Forma - rozmowa na skype/tel lub na żywo ( Warszawa ) Czas - 60 minut Poznamy się, opowiesz mi o swojej sytuacji, problemach, trudnościach, wyzwaniach i marzeniach. Dokonam diagnozy Twojej sytuacji, pomogę Ci ustalić generalny cel rozwojowy i opracować plan działania. Poznasz mnie, moje podejście, metody i wspólnie pomyślimy nad wizją naszej potencjalnej współpracy. Napisz używając zakładki Kontakt lub bezpośrednio na maila: coachingdlaciebie( małpka ) wp.pl
Ten wpis został opublikowany w kategorii Kariera zawodowa i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *