Jak odkryć swoje talenty i mocne strony?

Znalezione obrazy dla zapytania your strengths

Odkryj i wykorzystuj swoje mocne strony

Zbuduj udaną karierę na swoich talentach

Poznaj sekret udanej kariery modelując najlepszych

 

Dotychczasowe podejście, wychowanie, edukacja i rozwój zawodowy w głównej mierze skupiały się na szukaniu w nas braków, luk kompetencyjnych, słabości, czyli tego co nie działa. System ocen w szkole często nadal skupia się na wyszukiwaniu braków, błędów i słabości. Wymaga się od nas , by być we wszystkim dobrym, walczyć ze swymi niedomaganiami, brakami i oczekuje ciągłej poprawy. Jednak najnowsze badania naukowe nad potencjałem osobistym, sukcesem i satysfakcją ewidentnie pokazują, że to stare podejście jest z założenia błędne, krzywdzące i frustrujące. Budowanie swego życia i kariery na walce ze swymi słabościami, brakiem predyspozycji i zdolności jest najprostszą drogą do frustracji, niespełnienia, braku satysfakcji i sukcesów.

Czy wiesz jakie są twe słabe strony?

Zastanów się chwilkę i wypisz je na kartce. Jak się one objawiają w twym życiu osobistym i zawodowym? W jakich kontekstach, sytuacjach, kiedy, gdzie dają o sobie znać?

Myślę, że każdy z nas w wyniku dotychczasowej edukacji, wychowania i programowania społecznego ma dużą świadomość swoich słabych stron.

A co powiesz o swych mocnych stronach?

Według najnowszych badań nad ludzką doskonałością właściwym kierunkiem jest przyjęcie założenia, że każdy z nas posiada zestaw unikalnych predyspozycji, zdolności i zamiłowań życiowych. Wszyscy wielcy ludzie z różnych branż osiągali szczęście, samorealizację i ponad przeciętne sukcesy dlatego, że dość szybko poznali swoje mocne strony i to na nich zbudowali swoje życie osobiste i karierę zawodową.

Czy wiesz jakie są twe mocne strony? Jakie są twoje atuty, predyspozycje, zdolności?

Jak się o nich dowiedziałeś? Samoobserwacja, testy psychologiczne, czy opinie innych?

Jak, gdzie i kiedy dają one o sobie znać? Jaki miały wpływ na twoje dotychczasowe życie? Co im zawdzięczasz?

Dlaczego tak ważne jest poznanie swych mocnych i słabych stron?

Jeśli masz wrażenie, że nie wykorzystujesz w pełni swojego potencjału, że twoje atuty w obecnej pracy są uśpione, a ciągle musisz pracować nad swoimi słabymi stronami, że się przez to frustrujesz, stresujesz to wiedz o tym, że może to oznaczać, że robisz w pracy nie to, co powinieneś, czyli nie jesteś dopasowany do stanowiska, jakie zajmujesz. Twoje obowiązki, zadania są źle dobrane. Nie znaczy to, że od razu powinieneś rzucać swoją pracę. Wystarczy w większym stopniu dostosować stanowisko do Ciebie, a nie Ciebie do stanowiska.

Powinieneś dowiedzieć się jakie są Twoje mocne strony i jak je lepiej wykorzystać i rozwijać w obecnej pracy. Dopiero jeśli zauważysz, że na obecnym stanowisku masz małe szanse na rozwój i wykorzystywanie mocnych stron, to wtedy warto zainteresować się zmianą stanowiska lub firmy.
Jednym z najważniejszych aspektów pracy nad sobą jest rozpoznanie swoich mocnych stron, predyspozycji, umiejętności i uzdolnień.

Czym są mocne strony?

Mocna Strona=Talent+Wiedza+Umiejętności

Mocna strona jest stałą umiejętnością wykonywania jakiegoś zadania w sposób najbliższy doskonałości.

Na Twoje mocne strony składa się kilka elementów:

 1. Wiedza ( teoretyczna, empiryczna ) – to, w czym jesteś specjalistą, fachowcem lub ekspertem;

 2. Umiejętności – perfekcyjnie opanowane sekwencje skutecznych zachowań, ( wszystko to, w czym jesteś świetny, zdolności, wyjątkowe predyspozycje, fachowość etc…)

 3. Talenty – naturalne, unikalne wzorce neuronalne, decydujące o Twoim sposobie myślenia, działania, odczuwania, komunikacji.

Wiedzę i umiejętności można w miarę szybko i łatwo uzupełnić. Jednak gdy brakuje ci konkretnych talentów do wykonywania pewnych zadań masz znikome szanse na osiągnięcie mistrzowskiego poziomu, głębokiej satysfakcji i spełnienia zawodowego, a nawet stałe uzupełnianie wiedzy i umiejętności będzie tylko doraźną strategią służącą przetrwaniu.

Czy wiesz czym naprawdę są talenty?
Wiesz, że jeszcze do niedawna twierdzono, że talenty mają tylko niektóre osoby i głównie było to kojarzone z jakimiś nadzwyczajnymi zdolnościami artystycznymi ( muzycznymi, plastycznymi, aktorskimi ), literackimi, sportowymi lub matematycznymi. Takie myślenie o talentach okazało się błędne. Poza tym może być ono ograniczające i zapędzić Cię w kozi róg, bo jeśli pomyślisz sobie, że skoro nie jesteś w niczym wybitny, nie odnosisz jakiś wielkich sukcesów, nie wygrałeś nigdy żadnych zawodów czy olimpiad to możesz błędnie uznać, że nie masz żadnych talentów. Potocznie większość ludzi uważa, że talent to jakiś cenny dar dla wyjątkowych osób. Jednak ten pogląd okazał się mylny, ponieważ tak naprawdę każdy z nas jest posiadaczem jakiegoś talentu lub nawet kilku.

Zwykło się uważać, że talenty to Twoje naturalne wrodzone zdolności, predyspozycje, coś co potrafisz robić z znacznie lepiej niż inni ludzie, nauka tego przychodzi Ci szybko i łatwo oraz osiągasz w tym poziom mistrzowski.

Ostatnie badania nad ludzkim potencjałem i liczne wywiady z osobami sukcesu, uważanymi za utalentowane pokazały, że z talentem się nie rodzimy. Możemy co najwyżej mieć pewne predyspozycje, przejawiać silne zainteresowanie daną umiejętnością, co oczywiście może nam znacznie ułatwić jego rozwinięcie.

Jednakże aby osiągnąć w czymkolwiek poziom mistrzowski oprócz tej pierwotnej iskry predyspozycji i zainteresowania trzeba włożyć w ten proces dużo zaangażowania, determinacji, poświęcenia, mieć od kogo się uczyć, kim inspirować, a przede wszystkim poświęcić min 10000 godzin, czy średnio 10 lat intensywnych ćwiczeń. Najlepsi w danej dziedzinie wchodzili na poziom mistrzowski zwykle po około 20 latach świadomego, mądrego rozwoju dlatego większość największych światowych karier w sporcie, muzyce, nauce, biznesie, czy w innych obszarach przypada na wiek między dwudziestym, a trzydziestym piątym rokiem życia.

Tak więc osoby odnoszące największe sukcesy w sporcie, sztuce, nauce języków obcych, naukach ścisłych czy w umiejętnościach społecznych, potocznie postrzegane jako mistrzowie, geniusze, wzorce doskonałości wcale nie posiadają od urodzenia, jakiś fantastycznych, niespotykanych zdolności danych im przez jakąś kosmiczną siłę , bez większego powodu. O niezwykłych sukcesach i mistrzowskim poziomie tych osób decyduje kilka kluczowych czynników.

Te czynniki można podzielić na:

 1. Wrodzone: naturalne predyspozycje, dziedziczne zdolności, ich unikalna neurologia, osobowość, temperament – jest to tzw. fundament, iskra boża, bakcyl, smykałka;

 2. Nabyte: pasje i zainteresowania, wartości i przekonania, wpływ środowiska, inspiracje, autorytety, mentorzy, odpowiedni system przekonań.

Kluczową rolę w staniu się ekspertem, fachowcem, mistrzem czy geniuszem odegrały jednak takie czynniki jak:

 1. Zaangażowanie, pasja, inspiracja i motywacja;

 2. Czas zainwestowany w mądry trening i naukę, pod okiem lepszych;

 3. Szybkie uczenie się na czyiś i swoich błędach, wyciąganie konstruktywnych wniosków i stałe ulepszanie stosowanych metod i strategii, metodą testowania, prób i błędów oraz samodoskonalenia.

Wypadkowa tych wszystkich elementów powoduje progres i prowadzi do mistrzostwa w każdej dziedzinie.

Jak prawidłowo definiować talent?

Talent to wrodzona predyspozycja do czegoś, do myślenia w konkretny sposób, aktywności życiowej, poruszania się, wchodzenia w relacje, reagowania na rzeczywistość, działania i uczenia się. Talenty są określoną mapą wzorców neuronalnych, która służy za podstawę rozwoju Twoich mocnych stron.

Jak współcześnie jest rozumiany talent?

Psychologia określa talent jako: spotęgowane uzdolnienia, które mogą obejmować wiele dziedzin lub być ukierunkowane, wyspecjalizowane w danym obszarze np. muzycznym, matematycznym, czy też humanistycznym.

Pojmowanie talentu, jako zjawiska wyjątkowego i niezwykłego zostało poddane w ostatnich czasach w wątpliwość poprzez wyniki badań psychologicznych.

Wynika z nich bowiem, że każdy człowiek posiada talent, a często nie jeden, ale całe ich spektrum.

Z drugiej strony, podejście to nie wyklucza ich systematyzacji czy też hierarchizacji ze względu na różne charakterystyki i kryteria. Instytut Gallupa (amerykański ośrodek zajmujący się tematyką, diagnostyką i badaniem talentów) podają następującą ich definicję:

Talent to każdy powtarzający się wzorzec myślenia, odczuwania lub zachowania, który może znaleźć pożyteczne zastosowanie w naszym otoczeniu.”

Istotne jest w niej słowo „wzorzec”, które oznacza, że na talent składają się nasze, powtarzalne zachowania, przychodzące z łatwością i płynnością. Co więcej, mamy też dostęp do wykonania ich w każdym momencie.

Talent według jednej z definicji to każdy powtarzający się wzorzec myślenia, zachowania, odczuwania, który może znaleźć pozytywne zastosowanie. Talent jest Twoim powtarzającym się zachowaniem i możesz łatwo mieć do niego dostęp wykonując to ,, coś „ w sposób przewidywalny, powtarzalny bez względu na warunki, miejsce i czas. Talent nie określa umiejętności, ale jest to każdy powtarzalny wzorzec myśli, odczuwania lub zachowań, który można przenosić z kontekstu na kontekst w różnych sferach życia.

Talent to wrodzona predyspozycja do czegoś, do myślenia w konkretny sposób, aktywności życiowej, poruszania się, wchodzenia w relacje, reagowania na rzeczywistość, działania i uczenia się. Talenty są określoną mapą wzorców neuronalnych, która służy za podstawę rozwoju Twoich mocnych stron.

Kiedy korzystasz w pracy ze swoich talentów i z tego w czym masz szansę być najlepszy możesz wówczas działać z łatwością i lekkością, bez wysiłku, napięcia, stresu i szarpania się ze sobą. Talent to Twój naturalny sposób reagowania na określonego rodzaju informacje, sytuacje i ludzi.

To właśnie na swoich talentach powinieneś budować swą wartość, jako człowieka i pracownika. Im bardziej oddalasz się od rozwoju własnego potencjału, czyli od neuronalnych, bardzo silnie oddziałujących wzorców, tym bardziej się wypalasz, męczysz i frustrujesz w pracy.

Cechą wspólną tych różnych definicji terminu ,, talent” jest: posiadanie potencjału oraz jego unikatowość w odniesieniu do każdego człowieka.

Jak mogę odkryć swoje talenty neuronalne?

W odkrywaniu własnych predyspozycji, istotnym krokiem jest zdiagnozowanie i uświadomienie sobie, jakimi talentami dysponujesz oraz czym wyjątkowym jesteś obdarzony. Zastanów się, jak możesz rozwijać i zarządzać swymi talentami?

Oto kilka podstawowych wskazówek pomocnych w odkrywaniu talentów:

Po pierwsze – obserwuj uważnie swoje spontaniczne, odruchowe reakcje na sytuacje, z którymi się spotykasz. Takie właśnie odruchowe reakcje noszą najczęściej ślady twoich talentów.

Np.: jeżeli w różnych sytuacjach chętnie przejmujesz sprawy w swoje ręce oraz wciągasz innych do realizacji swojego planu, twoim talentem będzie Dowodzenie.

Po drugie – Pragnienia i dążenia mogą wskazywać na występowanie określonego talentu, szczególnie kiedy są u Ciebie obecne już we wczesnym dzieciństwie. Prawdopodobnie doświadczenia z najmłodszych lata sprawiły, że jako dziecko odczuwałeś pociąg do pewnych aktywności życiowych, zajęć a unikałeś innych.

Po trzecie – szybkie uczenie się – jest to inny przejaw talentu. Czasem talent potrafi objawić się dopiero w nieco późniejszym okresie życia. Zauważ z jaką szybkością uczysz się pewnych rzeczy. To może być przejaw obecności talentu i jego sprawczej mocy.

Przykład: Kiedy uczysz się nowej umiejętności, zdobywasz nową wiedzę i kolejne kroki tej nauki wykonujesz z dużą łatwością i lekkością to może być to właśnie tez przejaw Twego talentu do pewnych rzeczy. Tak więc jeśli widzisz, że uczysz się pewnych rzeczy bardzo łatwo, szybko i jesteś w tym znacznie lepszy niż inni to powinieneś się dokładnie temu przyjrzeć i upatrywać tam swoich talentów.

Po czwarte – Uczucie zadowolenia – jest ostatnim z przejawów talentu. Jeśli odczuwasz ogromną przyjemność z wykonywania jakiejś czynności to istnieje spore prawdopodobieństwo, że właśnie w ten sposób wykorzystujesz swój talent.

Przy okazji tych badań i wywiadów z menadżerami odnoszącymi sukcesy Instytut Gallupa wyodrębnił 34 neuronalne wzorce zachowań, które nazywamy talentami.

Jak mogę profesjonalnie poznać moje prawdziwe talenty?

Możesz też wykorzystać test talentów Gallupa. Model CliftonStrenghtsFinder zakłada istnienie 34 talentów, które pozwalają nam zbudować świadomość swoich mocnych stron i predyspozycji. 5 z nich może odpowiadać za dominujące wzorce naszego zachowania, myślenia i odczuwania.

Na czym polega test talentów Gallupa?

Co to jest StrenghthsFinder?

Badanie Clifton StrengthsFinder jest internetowym narzędziem do oceny normalnej (niezaburzonej) osobowości. Jego wyjątkowość polega na tym, że opisy zostały przygotowane z punktu widzenia psychologii pozytywnej i z zachowaniem pozytywnej semantyki.

Badanie to jest wynikiem ponad 30-letnich badań nad talentami i silnymi stronami oraz ich powiązaniem z osiąganymi wynikami. StrengthsFinder mierzy obecność talentów w 34 ogólnych obszarach. Talenty rozumiane są jako naturalne wzorce myślenia, odczuwania i zachowania danej osoby. Zgodnie z misją całego Gallup Center, ma to służyć ludziom w poznawaniu i rozwijaniu talentów w silne strony w celu poprawy wszystkich aspektów ich życia.

Badanie składa się z około 180 pozycji testowych. Każda pozycja składa się z pary potencjalnych samo-opisów, np. „Czytam uważnie instrukcje” i „Lubię natychmiast rozpoczynać pracę”.

Zadaniem Twoim jest wybranie spośród każdej pary stwierdzenia, które najlepiej Cię opisuje, oraz określenie, w jakim stopniu wybrane stwierdzenie Cię dotyczy.

Czas na wybór masz ograniczony do 20 sekund. Po tym czasie system automatycznie przechodzi do kolejnej pary stwierdzeń.

Po wypełnieniu StrengthsFinder otrzymujesz automatycznie wygenerowane wyniki wymieniające Twoich pięć głównych cech – talentów (najczęściej wybieranych i najwyżej ocenionych). Opisy te dotyczą poszczególnych Twoich talentów, ale nie zawierają informacji o tym, w jaki sposób Twoje talenty ze sobą współpracują, gdzie się wzmacniają, a gdzie osłabiają.

Badanie Clifton StrengthsFinder™ oraz raport dotyczący głównych cech opracowano zgodnie z podstawową zasadą misji Instytutu Gallupa, jaką jest pomaganie ludziom w poznawaniu i rozwijaniu talentów w silne strony w celu poprawy wszystkich aspektów ich życia.

Czy da się zmienić moje talenty?

Czy mój zestaw talentów jest stały?

Talenty dla danej osoby są trwałe i jest mało prawdopodobne, że zmienią się one w istotny sposób w ciągu twojego życia. To prawda, że ponowne badanie może wskazywać na inne wyniki. Niestety badanie tym samym testem może zaburzać wiarygodność wyników – wiesz jakich pytań możesz się spodziewać, a tym samym manipulować wynikami.

Jednak trzeba przyznać, że kiedy w ciągu życia zmieniasz dziedzinę koncentrację oraz to, że cały czas zdobywasz nową wiedzę i umiejętności, może to doprowadzić do rozwinięcia nowych mocnych stron poprzez wykorzystanie swoich talentów.

Badanie może przynieść Ci refleksję, że największy potencjał masz w obszarach, których nie doceniasz, albo wręcz w których nie chciałbyś mieć. Zniechęcam cię jednak do poszukiwania uprawnień dla swoich oczekiwań, bo może się okazać, że te oczekiwania nie są twoje, a np. twoich rodziców.

Odwiedź stronę Gallup Streghts Center zaloguj się i zakup online diagnozę talentów 5 wiodących lub wszystkich 34

Instytut Gallupa udostępnia test na swojej stronie i nie ma możliwości wykonania go w wersji papier-ołówek. Aby wykonać test najprościej będzie bezpośrednio zrobić to poprzez stronę LINK kupując test za $9.99 (nie ma większego sensu kupowanie tej droższej opcji, gdyż niewiele ona wnosi). Test mimo opisu i instrukcji po angielsku, można wypełnić po polsku.

Spośród 34 neuronalnych wzorców, zwanych talentami, czyli naturalnych wzorców sposobu myślenia, odczuwania i działania, każdy z nas ma pięć dominujących, które zasadniczo nie zmieniają się przez całe życie człowieka (Teoria 5 Talentów M.Buckingham i D.O. Clifton na podstawie ponad 30 lat badań Instytutu Gallupa).

Talenty te stanowią naturalny potencjał, Twoje predyspozycje, ale to czy zechcesz z nich uczynić swoje mocne strony – swoje obszary mistrzostwa osobistego, zależy tylko od Ciebie.

Jeśli zdecydujesz się na wykonanie testu online na Talenty Gallupa dostaniesz opisowy kilkunastostronicowy raport w języku angielskim. Po wypełnieniu StrengthsFinder otrzymujesz automatycznie wygenerowane wyniki wymieniające Twoich pięć głównych cech – talentów (najczęściej wybieranych i najwyżej ocenionych). Opisy te dotyczą poszczególnych Twoich talentów, ale nie zawierają informacji o tym, w jaki sposób Twoje talenty ze sobą współpracują, gdzie się wzmacniają, a gdzie osłabiają.

Dlatego, jeśli chcesz zrobić konkretny użytek z raportu Talentów Gallupa zapraszam Cię z raportem do udziału w programie rozwojowym – Moje Mocne Strony.

Jak wykorzystać wiedzę o moich wiodących talentach do zbudowania prawdziwych silnych stron?

W tym celu musisz swoje talenty obudować w wiedzę, trening, doświadczenie, umiejętności i pasje. W ten sposób stworzysz swoje mocne strony.

Jakie wygląda praca ze mną i jakie daje ci korzyści?

 1. Robisz Test Talentów Gallupa i solidnie zapoznajesz się z wynikami.

 2. Piszesz do mnie w sprawie współpracy i przesyłasz mi swój raport z badania.

 3. Analizuję twój raport i opracowuję dla ciebie plan współpracy.

 4. Umawiamy się na 3 sesje coachingowe ( live, online ).

SESJA 1 – Analiza i Interpretacja Wiodących Talentów
Zrozumiesz i przeanalizujesz swoją grupę talentów. Talentów wg Instytutu Gallupa jest 34, ale istnieją aż 33 miliony kombinacji połączenia tych talentów w piątki ( grupy 5 dominujących talentów ). Na tej sesji przyjrzymy się Twoim 5 dominującym talentom i zastanowisz się, jaki możesz zrobić z nich użytek w najważniejszych sferach życia. Dowiesz się kogo powinieneś mieć w zespole, aby osiągać jak najlepsze wyniki. Każdy Twój talent najlepiej powinien się sparować z talentami innych, aby wspólnie osiągać jak najlepsze rezultaty w pracy. Zobaczysz jak Twoje dominujące 5 talentów może wpływać na tak popularne kompetencje zawodowe.
Sesja 2 – Twoja Praca i Talenty
Dowiesz się:
• Jak dobrać odpowiednią pracę? W jakiej kulturze organizacyjnej i rolach zespołowych najlepiej się odnajdziesz?
• W jakich branżach możesz odnosić najlepsze sukcesy?

Skupimy się na twej wiedzy, doświadczeniu, umiejętnościach i talentach, aby zbudować z nich twoje największe mocne strony.

Sesja 3 – Nowy Kierunek Kariery – CO DALEJ?
• Opracujesz swój długofalowy kierunek kariery. Wyznaczysz swój cel zawodowy.
• Opracujesz skuteczny plan, jak efektywnie wykorzystywać i rozwijać swoje talenty w obecnej pracy oraz w innych sferach życia.
• Wykreujesz pomysły na najbardziej odpowiednie stanowiska
• Stworzysz strategię na poradzenie sobie ze swymi słabymi stronami.

Cena pakietu 3 sesji z serii ,, WIELKA PIĄTKA” – 450 zł

Jak to wygląda?

a) sesja live – tylko Warszawa

b) sesja online ( tel, skype )

Płatność na początku, z góry osobiście lub przelewem.

YetiPay

 • załóż sobie tam konto zgodnie z instrukcją,
 • wprowadź kwotę za szkolenie,
 • w polu tytuł wpisz ,,Mocne strony+ imię i nazwisko”
 • w polu adresata wpisz mój nr tel lub mail, jaki Ci podam
 • Jak tylko pieniądze będą na moim koncie YetiPay ( zwykle max 1 dzień ) to potwierdzam Ci i umawiamy się na konsultacje online.

Tytułem: Mocne Strony BIG5
Skontaktuj się ze mną mailowo, to podam Ci dane konta. Mój mail coachingdlaciebie@wp.pl lub Formularz Kontaktowy. Kiedy tylko pieniądze zostaną zaksięgowane skontaktuję się z Tobą niezwłocznie i ustalimy terminy naszych sesji.

 Tomasz Kołdrowski – Life&Career Coach, Konsultant, Diagnosta talentów

Podziel się na:
 • Print
 • Digg
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Blogger.com
 • RSS
 • Twitter
 • Wykop

O Tomasz Kołdrowski

Tomasz Kołdrowski - Life&Career Coach, Konsultant, Diagnosta talentów. Prywatnie miłośnik samorozwoju, meloman, pasjonat turystyki górskiej i rowerowej. Poprzez merytoryczne artykuły, szkolenia, doradztwo i coaching pomagam moim klientom realizować cele życiowe, mądrze kształtować swoja karierę, znajdować balans między życiem prywatnym a zawodowym, inspiruję, motywuję, wspieram w odkryciu misji życiowej i w rozwoju potencjału osobistego. Jeśli szukasz profesjonalnego wsparcia w realizacji najważniejszych celów prywatnych i zawodowych oraz w przeprowadzaniu fundamentalnych zmian życiowych koniecznie skontaktuj się ze mną i umów się na bezpłatną konsultację. Forma - rozmowa na skype/tel lub na żywo ( Warszawa ) Czas - 60 minut Poznamy się, opowiesz mi o swojej sytuacji, problemach, trudnościach, wyzwaniach i marzeniach. Dokonam diagnozy Twojej sytuacji, pomogę Ci ustalić generalny cel rozwojowy i opracować plan działania. Poznasz mnie, moje podejście, metody i wspólnie pomyślimy nad wizją naszej potencjalnej współpracy. Napisz używając zakładki Kontakt lub bezpośrednio na maila: coachingdlaciebie( małpka ) wp.pl
Ten wpis został opublikowany w kategorii Kariera zawodowa i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.